Poslovne edukacije i seminari u najavi

sprječavanje pranja novca
29. 02. 2024.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Nakon poslovne edukacije Sprječavanje pranja novca sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

Više o edukaciji
upravljanje vremenom i kriznim situacijama
29. 02. 2024.

Upravljanje vremenom i kriznim situacijama

Učinkovito upravljanje vremenom i poslovna organiziranost neophodne su vještine. Za vrijeme poslovne edukacije navodit će se primjeri iz prakse i praktične vježbe.

Više o edukaciji
financijski kontroling
01. 03. 2024.

Financijski kontroling - analiza poslovanja

Na kraju poslovne edukacije financijski kontroling dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju.

Više o edukaciji
korištenje AI alata u marketinške svrhe
01. 03. 2024.

Korištenje AI alata u marketinške svrhe

Edukacija Korištenje AI alata u marketinške svrhe istražuje transformacijski utjecaj generativnih AI, ChatGPT-a, DALL·E-a i dr. na marketing.

Više o edukaciji
upravljanje timom
05. 03. 2024.
25. 03. 2024.

Upravljanje timom i vještine delegiranja

Polaznici će na seminaru Upravljanje timom naučiti što je tim, kako ga kreirati, što utječe na timsku koheziju i klimu, zbog čega su važni timski sastanci te kako i kada delegirati.

Više o edukaciji
javna nabava za početnike
07. 03. 2024.
08. 03. 2024.

Jednostavna i javna nabava za početnike

Javna nabava za početnike: planiranje u sustavu nabave i Proračun, ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i provedba postupka. Seminari iz javne nabave odobreni su od strane Ministarstva gospodarstva.

Više o edukaciji
izrada poslovnog plana
07. 03. 2024.

Izrada poslovnog plana

Izrada poslovnog plana, svrha i vrsta plana, razrada pojedinih elemenata poslovnog plana, ekonomsko-financijska analiza, ocjena poslovnog plana.

Više o edukaciji
vođenje prodajnog tima
12. 03. 2024.
13. 03. 2024.

Vođenje prodajnog tima

Poboljšanje procesa upravljanja prodajom najkritičniji je korak za povećanje zadovoljstva članova prodajnog tima, učinkovitosti i rastući prihod tvrtke.

Više o edukaciji
novi EOJN
13. 03. 2024.

Javna nabava za ponuditelje - novi EOJN

Odredbe o ponudi, ESPD obrazac i novi EOJN RH. Na seminaru iz javne nabave će se prolaziti kroz novu platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Više o edukaciji
poslovno pregovaranje
14. 03. 2024.

Poslovno pregovaranje

Seminar Poslovno pregovaranje je namijenjen svima koji žele unaprijediti pregovaračke vještine, unaprijediti  poslovanje, unaprijediti suradnju. Ujedno, osvijestiti vlastite pregovaračke snage, te otvoriti prostor novim prilikama.

Više o edukaciji
google analytics 4
15. 03. 2024.

Google Analytics 4 - novi pogled na vaše podatke

Od 01. srpnja 2023. godine podaci o posjećenosti web stranice više se ne vide u „starom“ sučelju, ali su dostupni u novom analitičkom proizvodu - Google Analytics 4.

Više o edukaciji
specijalist za ljudske resurse
20. 03. 2024.

Specijalist za ljudske resurse

Na edukaciji će fokus biti na tri velika područja HR-a na koja treba znati specijalist za ljudske resurse – privlačenje i zapošljavanje, employer branding, zatim razvoj i edukacija i učinkovitost.

Više o edukaciji
prodajni kontroling
22. 03. 2024.

Prodajni kontroling

Prodajni kontroling može dokazati da rast prihoda i tržišnog udjela nisu uvijek dovoljni kako bi se osigurali pozitivni rezultati poduzeća i osigurao...

Više o edukaciji
javna nabava za ponuditelje
27. 03. 2024.

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Javna nabava za ponuditelje namijenjena je svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima).

Više o edukaciji
upravljanje nabavom
04. 04. 2024.

Upravljanje nabavom

Upravljanje nabavom nam omogućava pronalaženje prostora za uštede. Interaktivni seminar, primjeri iz prakse, praktične vježbe

Više o edukaciji
komunikacijske vještine
09. 04. 2024.

Komunikacijske vještine

Koja pitanja postavljati da bismo razjasnili značenje onoga što nam osoba govori, izbjegli podrazumijevanje i poboljšali kvalitetu.

Više o edukaciji
upravljanje novčanim tokom
11. 04. 2024.

Upravljanje novčanim tokom

Upravljanje novčanim tokom - edukacija obuhvaća financijske izvještaje i njihovu ulogu u upravljanju novčanim tokovima, poslovni i novčani ciklus, raspolaganje obrtnim kapitalom i dr.

Više o edukaciji
ključne vještine za uspjeh i osobnu učinkovitost
11. 04. 2024.

Ključne vještine za uspjeh i osobnu učinkovitost

Kad naučimo ovladati sobom, postavljati granice, komunicirati jasno i obzirno, spremni smo za odnose s drugima. Što će saznati polaznici poslovne edukacije "Ključne vještine za uspjeh i osobnu učinkovitost"?

Više o edukaciji
leadership
24. 04. 2024.

Leadership - vođenje i razvoj zaposlenika

Kako se ponašaju lideri, je li to atribut rezerviran samo za one koji su za to rođeni ili je leadership vještina kao i svaka druga koja se uči – saznat ćete na ovom seminaru.

Više o edukaciji
komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima
08. 05. 2024.

Komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima

Edukacija Komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima, pomoći će vam suočiti se s teškim klijentom, naučiti vas kako upravljati svojim reakcijama...

Više o edukaciji
financije za nefinancijaše
09. 05. 2024.

Financije za nefinancijaše

Edukacija financije za nefinancijaše na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća.

Više o edukaciji
obračun plaća
23. 05. 2024.
24. 05. 2024.

Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju

Obračun plaća i naknada plaća te sveukupna pravila oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada smatraju se jednim od najkompleksnijih područja rada u računovodstvu i financijama

Više o edukaciji
analiza financijskih izvještaja
23. 05. 2024.

Analiza financijskih izvještaja

Nakon poslovne edukacije Analiza financijskih izvještaja, polaznici će moći razumjeti i interpretirati pozicije financijskih izvještaja, prvenstveno računa dobiti i gubitka i bilance. Razumjeti i primijeniti temeljne postupke financijske analize...

Više o edukaciji
poslovni coaching
12. 06. 2024.

Poslovni coaching

Poslovni coaching pomaže osobi da aktivno koristi sve svoje potencijale kako bi ostvarila svoj maksimum.

Više o edukaciji
međuljudski odnosi
11. 07. 2024.

Međuljudski odnosi u oganizaciji

Loši međuljudski odnosi u organizaciji imaju vrlo mjerljiv financijski učinak na organizaciju.

Više o edukaciji
29. 02. 2024.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Nakon poslovne edukacije Sprječavanje pranja novca sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

Više informacija o seminaru
29. 02. 2024.

Upravljanje vremenom i kriznim situacijama

Učinkovito upravljanje vremenom i poslovna organiziranost neophodne su vještine. Za vrijeme poslovne edukacije navodit će se primjeri iz prakse i praktične vježbe.

Više informacija o seminaru
01. 03. 2024.

Financijski kontroling - analiza poslovanja

Na kraju poslovne edukacije financijski kontroling dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju.

Više informacija o seminaru
01. 03. 2024.

Korištenje AI alata u marketinške svrhe

Edukacija Korištenje AI alata u marketinške svrhe istražuje transformacijski utjecaj generativnih AI, ChatGPT-a, DALL·E-a i dr. na marketing.

Više informacija o seminaru
05. 03. 2024.
25. 03. 2024.

Upravljanje timom i vještine delegiranja

Polaznici će na seminaru Upravljanje timom naučiti što je tim, kako ga kreirati, što utječe na timsku koheziju i klimu, zbog čega su važni timski sastanci te kako i kada delegirati.

Više informacija o seminaru
07. 03. 2024.
08. 03. 2024.

Jednostavna i javna nabava za početnike

Javna nabava za početnike: planiranje u sustavu nabave i Proračun, ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i provedba postupka. Seminari iz javne nabave odobreni su od strane Ministarstva gospodarstva.

Više informacija o seminaru
07. 03. 2024.

Izrada poslovnog plana

Izrada poslovnog plana, svrha i vrsta plana, razrada pojedinih elemenata poslovnog plana, ekonomsko-financijska analiza, ocjena poslovnog plana.

Više informacija o seminaru
12. 03. 2024.
13. 03. 2024.

Vođenje prodajnog tima

Poboljšanje procesa upravljanja prodajom najkritičniji je korak za povećanje zadovoljstva članova prodajnog tima, učinkovitosti i rastući prihod tvrtke.

Više informacija o seminaru
13. 03. 2024.

Javna nabava za ponuditelje - novi EOJN

Odredbe o ponudi, ESPD obrazac i novi EOJN RH. Na seminaru iz javne nabave će se prolaziti kroz novu platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Više informacija o seminaru
14. 03. 2024.

Poslovno pregovaranje

Seminar Poslovno pregovaranje je namijenjen svima koji žele unaprijediti pregovaračke vještine, unaprijediti  poslovanje, unaprijediti suradnju. Ujedno, osvijestiti vlastite pregovaračke snage, te otvoriti prostor novim prilikama.

Više informacija o seminaru
15. 03. 2024.

Google Analytics 4 - novi pogled na vaše podatke

Od 01. srpnja 2023. godine podaci o posjećenosti web stranice više se ne vide u „starom“ sučelju, ali su dostupni u novom analitičkom proizvodu - Google Analytics 4.

Više informacija o seminaru
20. 03. 2024.

Specijalist za ljudske resurse

Na edukaciji će fokus biti na tri velika područja HR-a na koja treba znati specijalist za ljudske resurse – privlačenje i zapošljavanje, employer branding, zatim razvoj i edukacija i učinkovitost.

Više informacija o seminaru
22. 03. 2024.

Prodajni kontroling

Prodajni kontroling može dokazati da rast prihoda i tržišnog udjela nisu uvijek dovoljni kako bi se osigurali pozitivni rezultati poduzeća i osigurao...

Više informacija o seminaru
27. 03. 2024.

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Javna nabava za ponuditelje namijenjena je svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima).

Više informacija o seminaru
04. 04. 2024.

Upravljanje nabavom

Upravljanje nabavom nam omogućava pronalaženje prostora za uštede. Interaktivni seminar, primjeri iz prakse, praktične vježbe

Više informacija o seminaru
09. 04. 2024.

Komunikacijske vještine

Koja pitanja postavljati da bismo razjasnili značenje onoga što nam osoba govori, izbjegli podrazumijevanje i poboljšali kvalitetu.

Više informacija o seminaru
11. 04. 2024.

Upravljanje novčanim tokom

Upravljanje novčanim tokom - edukacija obuhvaća financijske izvještaje i njihovu ulogu u upravljanju novčanim tokovima, poslovni i novčani ciklus, raspolaganje obrtnim kapitalom i dr.

Više informacija o seminaru
11. 04. 2024.

Ključne vještine za uspjeh i osobnu učinkovitost

Kad naučimo ovladati sobom, postavljati granice, komunicirati jasno i obzirno, spremni smo za odnose s drugima. Što će saznati polaznici poslovne edukacije "Ključne vještine za uspjeh i osobnu učinkovitost"?

Više informacija o seminaru
24. 04. 2024.

Leadership - vođenje i razvoj zaposlenika

Kako se ponašaju lideri, je li to atribut rezerviran samo za one koji su za to rođeni ili je leadership vještina kao i svaka druga koja se uči – saznat ćete na ovom seminaru.

Više informacija o seminaru
08. 05. 2024.

Komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima

Edukacija Komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima, pomoći će vam suočiti se s teškim klijentom, naučiti vas kako upravljati svojim reakcijama...

Više informacija o seminaru
09. 05. 2024.

Financije za nefinancijaše

Edukacija financije za nefinancijaše na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća.

Više informacija o seminaru
23. 05. 2024.
24. 05. 2024.

Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju

Obračun plaća i naknada plaća te sveukupna pravila oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada smatraju se jednim od najkompleksnijih područja rada u računovodstvu i financijama

Više informacija o seminaru
23. 05. 2024.

Analiza financijskih izvještaja

Nakon poslovne edukacije Analiza financijskih izvještaja, polaznici će moći razumjeti i interpretirati pozicije financijskih izvještaja, prvenstveno računa dobiti i gubitka i bilance. Razumjeti i primijeniti temeljne postupke financijske analize...

Više informacija o seminaru
12. 06. 2024.

Poslovni coaching

Poslovni coaching pomaže osobi da aktivno koristi sve svoje potencijale kako bi ostvarila svoj maksimum.

Više informacija o seminaru
11. 07. 2024.

Međuljudski odnosi u oganizaciji

Loši međuljudski odnosi u organizaciji imaju vrlo mjerljiv financijski učinak na organizaciju.

Više informacija o seminaru

Naši klijenti

VIŠE
klijenti mape znanjaklijentiklijenti mape znanjaposlovne edukacijeposlovne edukacije