Poslovne edukacije i seminari u najavi

specijalist za ljudske resurse
15. 07. 2024.
16. 07. 2024.

Specijalist za ljudske resurse

Na edukaciji će fokus biti na tri velika područja HR-a – privlačenje i zapošljavanje, employer branding, zatim razvoj i edukacija i učinkovitost.

Više o edukaciji
upravljanje nabavom
17. 07. 2024.

Upravljanje nabavom

Upravljanje nabavom nam omogućava pronalaženje prostora za uštede. Interaktivni seminar, primjeri iz prakse, praktične vježbe

Više o edukaciji
komunikacija s teškim i zahtjevnim suradnicima
17. 07. 2024.

Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima

Edukacija će vam pomoći suočiti se s teškim klijentom, naučiti vas kako upravljati svojim reakcijama... Kako uspostaviti kvalitetan odnos u komunikaciji s teškim i zahtjevnim klijentima?

Više o edukaciji
financijsko praćenje eu projekata
17. 07. 2024.

Financijsko praćenje EU projekata

Kroz ovo predavanje Financijsko praćenje EU projekata naučit ćete na koji način ispravno koristiti mogućost predujma, kako si kreirati novčani tijek sredstava i upravljati vlastitom likvidnošću.

Više o edukaciji
digitalni marketing
18. 07. 2024.

Digitalni marketing - novosti u marketingu i tražilicama

Na ovoj edukaciji ćemo napraviti presjek svega što nas očekuje ove godine, od promjena kod email marketinga, Facebook Adsa, Google Adsa, Customer Data Platformi, CRM-a i umjetne inteligencije (AI).

Više o edukaciji
financije za nefinancijaše
05. 09. 2024.

Financije za nefinancijaše

Edukacija financije za nefinancijaše na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća.

Više o edukaciji
upravljanje vremenom i kriznim situacijama
05. 09. 2024.

Upravljanje vremenom i kriznim situacijama

Dobro upravljanje vremenom pomoći će vam da povećate svoju produktivnost, smanjite stres, poboljšate kvalitetu rada, postigne bolju ravnotežu između posla i privatnog života.

Više o edukaciji
Voditelj voznog parka fleet manager
11. 09. 2024.
12. 09. 2024.

Fleet manager - voditelj voznog parka

Svi polaznici nakon edukacije Fleet manager će dobiti knjigu Upravljanje voznim parkom u digitalnom obliku, kao i probnu verziju programa Vehicle Fleet manager.

Više o edukaciji
akademija za komercijaliste
12. 09. 2024.

Akademija za komercijaliste

Komercijalisti su fleksibilni, djeluju u različitim područjima, osobe koje vješto upravljaju poslovnim procesima i uspješno vode i koordiniraju različite timove unutar organizacije.

Više o edukaciji
izrada marketing plana
12. 09. 2024.

Izrada marketing plana i budžetiranje

Svrha edukacije Izrada marketing plana i budžetiranje jest kreirati marketinški plan koji će biti vezivno tkivno vaših poslovnih ciljeva i zahtjeva tržišta.

Više o edukaciji
komunikacijske i prodajne vještine
12. 09. 2024.

Komunikacijske i prodajne vještine

Komunikacija je temelj uspješne prodaje.

Više o edukaciji
google analytics 4
13. 09. 2024.

Google Analytics 4 - novi pogled na vaše podatke

Od 01. srpnja 2023. godine podaci o posjećenosti web stranice više se ne vide u „starom“ sučelju, ali su dostupni u novom analitičkom proizvodu - Google Analytics 4.

Više o edukaciji
b2b marketing
19. 09. 2024.

B2B marketing

B2B marketing više nije samo o proizvodima i uslugama; riječ je o izgradnji dugoročnih odnosa s vašim poslovnim partnerima.

Više o edukaciji
financijski kontroling
23. 09. 2024.

Financijski kontroling - analiza poslovanja

Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobrog planiranja i upravljanja poslovnim i financijskim rezultatima poduzeća.

Više o edukaciji
javna nabava za ponuditelje
26. 09. 2024.

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Javna nabava za ponuditelje namijenjena je svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima).

Više o edukaciji
situacijsko vođenje
26. 09. 2024.
27. 09. 2024.

Situacijsko vođenje

Situacijsko vođenje je model koji svakom voditelju, bez obzira na hijerarhijsku razinu ili veličinu tima, nudi alat kako voditi ljude u svakoj situaciji.

Više o edukaciji
leadership
26. 09. 2024.
27. 09. 2024.

Leadership - vođenje i razvoj zaposlenika

Kako se ponašaju lideri, je li to atribut rezerviran samo za one koji su za to rođeni ili je leadership vještina kao i svaka druga koja se uči.

Više o edukaciji
SEO i wordpress
26. 09. 2024.

SEO i WordPress - optimizacija web stranica

Na edukaciji će se istraživati ključne riječi, napredna SEO optimizacija, pisanje optimiziranog sadržaja, tehnički SEO, Wordpress pluginovi, instalacija search konzole...

Više o edukaciji
Key Account Management
02. 10. 2024.

Key Account Management (KAM)

Key Account Management (KAM) je strateški pristup poslovanju koji se fokusira na upravljanje odnosima s najvažnijim kupcima ili klijentima kompanije.

Više o edukaciji
izrada poslovnog plana
03. 10. 2024.

Izrada poslovnog plana

Izrada poslovnog plana, svrha i vrsta plana, razrada pojedinih elemenata poslovnog plana, ekonomsko-financijska analiza, ocjena poslovnog plana.

Više o edukaciji
javna nabava za početnike
10. 10. 2024.
11. 10. 2024.

Jednostavna i javna nabava za početnike

Seminari iz javne nabave odobreni su od Ministarstva gospodarstva.

Više o edukaciji
korisničko iskustvo edukacija
10. 10. 2024.
11. 10. 2024.

Korisničko iskustvo - korisnik u centru vašeg poslovanja

Edukacija je namijenjena zaposlenicima iz različitih sektora - uključujući marketing, prodaju, korisničku podršku, dizajn i razvoj proizvoda.

Više o edukaciji
email marketing
10. 10. 2024.

Email marketing u praksi - kako kreirati najbolje newslettere

Newsletter je jedan od najučinkovitijih kanala prodaje s najvišom stopom konverzije

Više o edukaciji
poslovno pregovaranje
16. 10. 2024.

Poslovno pregovaranje

Seminar Poslovno pregovaranje je namijenjen svima koji žele unaprijediti pregovaračke vještine, unaprijediti  poslovanje, unaprijediti suradnju. Ujedno, osvijestiti vlastite pregovaračke snage, te otvoriti prostor novim prilikama.

Više o edukaciji
obračun plaća
24. 10. 2024.
25. 10. 2024.

Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju

Obračun plaća i naknada plaća te pravila oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada smatraju se jednim od najkompleksnijih područja rada u računovodstvu i financijama.

Više o edukaciji

Naši klijenti

VIŠE
klijenti mape znanjaklijentiklijenti mape znanjaposlovne edukacijeposlovne edukacije