poslovne edukacije

Izrada poslovnog plana

Četvrtak, 11. 07. 2024. | 09:0015:00

Zdenko Bolfek 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

260,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Izrada poslovnog plana

Planiranje, kao proces premošćivanja jaza između trenutne situacije i budućeg željenog stanja, temeljna je funkcija menadžmenta. Iako svaki kvalitetan menadžer ima viziju budućnosti i aktivnosti koje je potrebno provesti radi njenog ostvarenja, često izostaje proces evidentiranja i razrade plana te evaluacije financijskih efekata.

Seminar će pomoći sudionicima razumjeti strukturu poslovnog plana i važnost pojedinih njegovih elemenata te pripremiti poslovni plan i interpretirati rezultate ekonomsko-financijske analize.

Seminar "Izrada poslovnog plana" je namijenjen:

 • menadžerima/direktorima svih razina u poslovnim subjektima
 • vlasnicima malih i srednjih poslovnih subjekata
 • djelatnicima iz područja financija i računovodstva
 • djelatnicima koji sudjeluju u razvoju projekata
 • osobama koje planiraju pokrenuti poduzetničku aktivnost
 • svima koji rade na razvoju poslovanja, restrukturiranju, reprogramiranju financijskih obveza, osiguravanju financiranja poslovnih aktivnosti i slično

Problematika poslovnog plana uz praktične primjere

Program strukturirano i logično objašnjava problematiku razvoja poslovnog plana te uz praktične primjere omogućuje polaznicima svladavanje vještine njegove izrade. Tijekom rada obrađuju se sljedeća područja:

 • Svrha i vrsta plana
 • Razrada pojedinih elemenata poslovnog plana
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Ocjena poslovnog plana – metode i interpretiranje
 • Tržišni zahtjevi za poslovnim planovima

PREDAVAČ: Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine nakon čega se kontinuirano usavršava polazeći razne stručne edukacije. U zvanju je predavača sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Poslovnu karijeru je započeo 1997. godine u bankarskom sektoru u kojem se zadržao 25 godina, obavljajući poslove voditelja poslovnog odnosa, voditelja odjela kreditne analize, direktora korporativnog centra, direktora poduzetničkog centra i direktora podružnice, radeći pri tome sa svim organizacijskim oblicima poslovnih subjekata, različitih veličina i djelatnosti. Paralelno uz bankarsku karijeru, od 2008. godine, izvodi nastavu na visokom učilištu na predmetima iz područja financija i menadžmenta: Osnove računovodstva, Porezni sustavi i primjena, Financije za menadžere te Upravljanje malim i srednjim poduzećima. Od 2022. godine vlasnik je i direktor tvrtke za poslovno savjetovanje CBA centar d.o.o. koja se bavi savjetovanjem na području financija, pripremom poslovnih planova i investicijskih studija, posredovanjem pri pribavljanju financijskih sredstava i sličnim poslovima. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zbornicima radova.

Broj sudionika/prijava