poslovne edukacije

Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju

Četvrtak, 24. 10. 2024. | 09:0016:00

Petak25. 10. 2024. | 09:0016:00

Sebastijan Dučkić, Željka Mikulec 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

400,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Popust za rane prijave i uplate do 20.8.2024.

Obračun plaća i naknada plaća te sveukupna pravila oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada smatraju se jednim od najkompleksnijih područja rada u računovodstvu i financijama. Izmjene zakonskih propisa, te redovita priopćenja porezne uprave i tumačenja traže redovito usavršavanje i educiranje u ovom području.

Kako utvrditi i obračunati plaću i naknadu plaće, kao i doprinose i poreze iz plaće, te druge naknade iz radnih odnosa – vrlo je kompleksno i osjetljivo područje. Kako voditi zakonsku evidenciju radnog vremena, koja je dokumentacija potrebna za prijavu radnika te za obračun plaće, kako izračunati razmjerni godišnji odmor? Koja je dokumentacija potrebna o isplati plaće? Što od potrebne dokumentacije treba uručiti djelatniku?

Vođenje kadrovske administracije predstavlja vrlo osjetljivo područje jer nepravilnim rukovanjem, uručivanjem ili pohranom jednog od kadrovskih dokumenata mogu se nanijeti prilične štete poslovanju tvrtke ako dođe do sudskih sporova.

Svrha ovog seminara/radionice je naučiti i osposobiti polaznike za samostalni obračun plaće i naknade plaće kroz praktične primjere, približiti polaznicima problematiku oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada te ih upoznati sa svim specifičnostima vođenja kadrovske administracije. Seminar/radionica nudi širu edukaciju koja kombinira pravila oporezivanja dohotka, praksu vođenja kadrovske administracije te osnove radnog prava čije poznavanje je neophodno kod obračuna plaće i naknade plaće.

Ova edukacija objedinjuje više područja u jednom; računovodstveno procesiranje obračuna plaće, porezni aspekt i tretman oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, pravila vođenja kadrovske administracije te elemente radnog prava čije poznavanje je neophodno kod obračuna plaća i vođenja kadrovske administracije.

Namjena seminara Specijalist za obračun plaća

Seminar je namijenjen referentima i specijalistima za obračun plaće i naknade plaće, voditeljima računovodstva, voditeljima ljudskih potencijala, pravnicima koji se bave radnim pravom, poduzetnicima i vlasnicima poduzeća, direktorima pojedinih odjela i menadžerima te svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u procesima obračunavanja dohotka, vođenja kadrovske administracije te žele naučiti i razumjeti sve procese koji se isprepliću u ovom složenom području.

Način realizacije seminara

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na nastavi, pitanja i odgovori, case study.

Iz programa seminara

 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena; minimalni elementi – praktični primjer
 • Radno vrijeme radnika; nejednaka raspodjela radnog vremena, prekovremeni rad
 • Porezna kartica – osobne olakšice
 • Potrebna dokumentacija radnika za obračun plaće
 • Potrebna dokumentacija kod isplate plaće (platne liste – dostava)
 • Vođenje kadrovske administracije (odluke o godišnjem odmoru, plaćeni dopust, izračun razmjernog godišnjeg odmora, raspored korištenja godišnjeg odmora…) - primjeri
 • Izrada aneksa ugovora o radu, izdavanje potvrda o zaposlenju, potvrde za kredit (primjeri)
 • Obračun plaće – kako čitati platnu listu?
 • GDPR u vođenju kadrovske administracije
 • Bitni elementi ugovora o radu i postupak sklapanja ugovora o radu
 • Potrebna dokumentacija za prijavu novog kandidata na mirovinsko i zdravstveno – rokovi
 • Zapošljavanje umirovljenika – prednosti
 • Stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Utvrđivanje plaće radnika – ostvarivanje prava na plaću
 • Obračun plaće – praktični primjeri
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinosa
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, nagrada za radni rezultat)
 • JOPPD obrazac – praktični primjeri
 • Vježbe obračuna plaća i naknada plaća – pitanja i odgovori
 • Izaslani radnici
 • Primici u naravi

PREDAVAČ: Sebastijan Dučkić, Željka Mikulec

mazars

Sebastijan Dučkić, Željka Mikulec

Sebastijan Dučkić, menadžer u društvu Mazars Hrvatska, specijaliziran za pitanja obračuna plaća i savjetovanja u području poreza na dohodak i obveznih doprinosa. Sebastijan ima višegodišnje iskustvo rada u poreznom odjelu Big Four gdje je bio posebno fokusiran na pitanja prekograničnog kretanja radnika te sudjelovao u mnogim projektima optimiziranja primanja radnika. Željka Mikulec, Assistant manager u društvu Mazars Hrvatska, u odjelu obračuna plaća i drugog dohotka. Željka ima preko 20 godina iskustva u odjelu obračuna plaća, višegodišnji rad u javnom sektoru, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje je bila zadužena za plaće, drugi dohodak, bolovanja te sudjelovala i u drugim projektima vezanim uz primanja radnika.

Broj sudionika/prijava

REKLI SU O NAMA

VIŠE
Prije svega bi pohvalila organizaciju seminara i sadržaj istog. Meni osobno je nemjerljiv u kvaliteti sa seminarima konkurencije. Veselim se svakom idućem seminaru u vašoj organizaciji. Posebne pohvale predavačima koji su svojim načinom prenošenja (ogromnog) znanje, Mene osobno i dodatno zainteresirali u problematiku posla. Njihovo prenošenje znanja je po meni najbolje viđeno na seminarima do sada, bili su nam na raspolaganju za postavljanje pitanja i svakom pojedincu su se posvetili. Veliko bravo i hvala za Sebastijana i Željku.
Liburnija d.o.o.
Seminar je bio odličan, kvalitetan i predavači su bili stručni, što je meni kao sudioniku jako bitno.
Sofa IT d.o.o.