Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela

Četvrtak, 20. 07. 2023. | 09:0016:30

Vedran Koporčić 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Javna nabava u EU fondovima i provjera od strane posredničkih tijela

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2023-0239.

I. Priprema postupka i Dokumentacija o nabavi

 • odluka o imenovanju stručnog povjerenstva i sukob interesa, osiguravanje izjava ovlaštenih predstavnika te objave na internetskim stranicama
 • istraživanje tržišta i stvaranje revizijskog traga
 • ex ante provjera Dokumentacije o nabavi
 • objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i Službenom listu EU
 • opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (robne marke, jednakovrijednost)
 • uvjeti sposobnosti u kontekstu tržišnog natjecanja
 • objašnjenja i izmjene Dokumentacije o nabavi i osiguravanje revizijskog traga

II. Pregled i ocjena

 • način pregleda i ocjene ponuda i preduvjeti za odbijanje ponuda
 • pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u kontekstu rangiranja ponuda
 • zapisnik o pregledu i ocjeni i stvaranje revizijskog traga o poduzetim radnjama
 • transparentnost u postupanju i objavljivanje dokumentacije
 • jasna ocjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i obrazloženje bodovanja
 • e-Certis i dohvat ažuriranih dokumenata kroz EOJN RH

III. Izvršenje ugovora

 • rok mirovanja i sklapanje ugovora
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora
 • revizijski trag o zaprimanju i vraćanju jamstava
 • obavijest o dodjeli ugovora i praćenje izvršenja ugovora
 • uvođenje podugovaratelja
 • priprema dokumentacije za ex post provjeru

PREDAVAČ: Vedran Koporčić

Vedran Koporčić

Koporčić Vedran, mag.iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te više od šest godina radnog iskustva iz područja javne nabave, od planiranja i provedbe postupaka do pravne zaštite i implementacije. Kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Sanje Artuković u Zagrebu radio je u periodu od siječnja 2014. do veljače 2015. godine, a od srpnja 2015. do ožujka 2017. godine radio je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u Uredu za ugovaranje, na poslovima provedbe i verifikacije postupaka javne nabave za krajnje korisnike u sustavu korištenja programa i projekata EU. Od ožujka 2017. do rujna 2020. godine u SAFU je radio u Odjelu za nabavu i opće poslove, a trenutno radi u gospodarskom subjektu INFO-BIDDER d.o.o. za savjetovanje i usluge, na poslovima u području javne nabave.

Broj sudionika/prijava
Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala