poslovne edukacije

Financije za nefinancijaše

Četvrtak, 05. 09. 2024. | 09:0015:30

Zdenko Bolfek 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

224,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Popust za rane prijave i uplate do 20.8.2024.

Svrha seminara financije za nefinancijaše je omogućiti polaznicima pravilno interpretiranje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta. Polaznici će steći uvid u prihvatljive i poželjne vrijednosti u financijskim izvješćima, ali i drugačija očekivanja ovisno o različitim korisnicima financijskih izvješća, prvenstveno vlasnika i kreditora.

Također, moći će razumjeti na koji način će se na buduće rezultate poslovanja reflektirati različite financijske odluke.

Namjena seminara

 • menadžerima/direktorima svih razina u poslovnim subjektima
 • menadžerima/direktorima nefinancijskih sektora u poslovnim subjektima
 • vlasnicima malih i srednjih poduzetnika
 • djelatnicima financijskih institucija iz segmenta prodaje i procjene rizika korporativnih klijenata
 • djelatnicima zaduženima za prodaju korporativnim klijentima radi smanjenja rizika nenaplate
 • djelatnicima javne uprave kojima je potrebno razumijevanje poslovanja poslovnih subjekata
 • knjigovođama radi boljeg razumijevanja reperkusija različitih računovodstvenih politika
 • projektnim menadžerima
 • svima koji žele razumjeti financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnog subjekta za koji su zainteresirani iz bilo kojeg razloga.

Način realizacije seminara

PPT materijali, diskusija, primjeri i vježbe

Iz programa seminara Financije za nefinancijaše

Program financije za nefinancijaše na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća, a nakon završene edukacije polaznici će moći:

 • interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka i bilance
 • izračunati i interpretirati financijske pokazatelje likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti
 • razumjeti koji su financijski pokazatelji danas nezaobilazni prilikom analize
 • izračunati novčani tok koji generira poslovni subjekt
 • razumjeti  očekivanja različitih interesnih skupina (vlasnici, menadžeri, kreditori)
 • razumjeti koji su financijski pokazatelji ključni prilikom zaduživanja odnosno što zanima vašeg bankara kada razgovarate o kreditu

Raspored seminara Financije za menadžere

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine, a karijeru je započeo 1997. u korporativnom bankarstvu Zagrebačke banke d.d. na poslovima asistenta voditelja poslovnog odnosa. U bankarstvu se zadržao do travnja 2022. godine, na pozicijama voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva, voditelja odjela kreditne analize, direktora korporativnog centra, direktora poduzetničkog centra i direktora podružnice radeći tom prilikom sa svim organizacijskim oblicima poslovnih subjekata, različitih veličina i djelatnosti. Tijekom rada u banci u nekoliko je navrata, uz redovne poslove, izvodio različite edukacije namijenjene radnicima banke. U svibnju 2022. osniva tvrtku za poslovno savjetovanje CBA centar d.o.o. specijaliziranu za financijsko savjetovanje, pripremu poslovnih planova i investicijskih studija, posredovanje pri pribavljanju financijskih sredstava, strukturiranje izvora financiranja i sl. Uz redovnu karijeru, od 2008. godine, Zdenko izvodi nastavu na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina na predmetima: Osnove računovodstva, Porezni sustavi i primjena, Financije za menadžere te Upravljanje malim i srednjim poduzećima. U zbornicima radova objavljena su mu 2 znanstvena i 3 stručna rada te jedno pozivno predavanje.

Broj sudionika/prijava