Financije za menadžere

Četvrtak, 11. 05. 2023. | 09:0016:00

Zdenko Bolfek 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

265,45  (2.000,03 kn)

U cijenu je uračunat PDV.

Prijavi se na seminar

Svrha seminara financije za menadžere je omogućiti polaznicima pravilno interpretiranje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta. Polaznici će steći uvid u prihvatljive i poželjne vrijednosti u financijskim izvješćima, ali i drugačija očekivanja ovisno o različitim korisnicima financijskih izvješća, prvenstveno vlasnika i kreditora. Također, moći će razumjeti na koji način će se na buduće rezultate poslovanja reflektirati različite financijske odluke.

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima/direktorima svih razina u poslovnim subjektima, menadžerima/direktorima nefinancijskih sektora u poslovnim subjektima, vlasnicima malih i srednjih poduzetnika, djelatnicima financijskih institucija iz segmenta prodaje i procjene rizika korporativnih klijenata, djelatnicima zaduženima za prodaju korporativnim klijentima radi smanjenja rizika nenaplate, djelatnicima javne uprave kojima je potrebno razumijevanje poslovanja poslovnih subjekata, knjigovođama radi boljeg razumijevanja reperkusija različitih računovodstvenih politika, projektnim menadžerima, svima koji žele razumjeti financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnog subjekta za koji su zainteresirani iz bilo kojeg razloga.

Način realizacije

PPT materijali, diskusija, primjeri i vježbe

Iz programa seminara

Program na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća, a nakon završene edukacije polaznici će moći:

  • interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka i bilance
  • izračunati i interpretirati financijske pokazatelje likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti
  • razumjeti koji su financijski pokazatelji danas nezaobilazni prilikom analize
  • izračunati novčani tok koji generira poslovni subjekt
  • razumjeti  očekivanja različitih interesnih skupina (vlasnici, menadžeri, kreditori)
  • razumjeti koji su financijski pokazatelji ključni prilikom zaduživanja odnosno što zanima vašeg bankara kada razgovarate o kreditu

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine, a karijeru je započeo 1997. u korporativnom bankarstvu Zagrebačke banke d.d. na poslovima asistenta voditelja poslovnog odnosa. U bankarstvu se zadržao do travnja 2022. godine, na pozicijama voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva, voditelja odjela kreditne analize, direktora korporativnog centra, direktora poduzetničkog centra i direktora podružnice radeći tom prilikom sa svim organizacijskim oblicima poslovnih subjekata, različitih veličina i djelatnosti. Tijekom rada u banci u nekoliko je navrata, uz redovne poslove, izvodio različite edukacije namijenjene radnicima banke. U svibnju 2022. osniva tvrtku za poslovno savjetovanje CBA centar d.o.o. specijaliziranu za financijsko savjetovanje, pripremu poslovnih planova i investicijskih studija, posredovanje pri pribavljanju financijskih sredstava, strukturiranje izvora financiranja i sl. Uz redovnu karijeru, od 2008. godine, Zdenko izvodi nastavu na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina na predmetima: Osnove računovodstva, Porezni sustavi i primjena, Financije za menadžere te Upravljanje malim i srednjim poduzećima. U zbornicima radova objavljena su mu 2 znanstvena i 3 stručna rada te jedno pozivno predavanje.

Broj sudionika/prijava