poslovne edukacije

Analiza financijskih izvještaja

Četvrtak, 23. 05. 2024. | 09:0016:00

Zdenko Bolfek 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

260,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Upoznavanje sudionika seminara s alatima i tehnikama za analizu financijskih izvještaja. Odnosno, za pravilno interpretiranje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta.

Sudionici će steći uvid u prihvatljive i poželjne vrijednosti pojedinih financijskih pokazatelja te njihov mogući utjecaj na buduće poslovanje.

Seminar Analiza financijskih izvještaja je namijenjen:

 • menadžerima/direktorima svih razina u poslovnim subjektima
 • vlasnicima malih i srednjih poslovnih subjekata
 • djelatnicima financijskih institucija iz segmenta prodaje i procjene rizika korporativnih klijenata
 • djelatnicima zaduženima za prodaju poslovnim subjektima radi smanjenja rizika nenaplate
 • djelatnicima javne uprave kojima je potrebno razumijevanje poslovanja poslovnih subjekata
 • računovođama radi boljeg razumijevanja reperkusija različitih računovodstvenih politika
 • svima koji žele razumjeti financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnog subjekta za kojeg su zainteresirani iz bilo kojeg razloga

Program na koncizan i pragmatičan način približava elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća.

Nakon završene poslovne edukacije Analiza financijskih izvještaja polaznici će moći:

 • razumjeti i interpretirati pozicije financijskih izvještaja, prvenstveno računa dobiti i gubitka i bilance
 • razumjeti i primijeniti temeljne postupke financijske analize
 • izračunati i interpretirati financijske pokazatelje: likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti
 • razumjeti koji su i zašto financijski pokazatelji danas nezaobilazni prilikom analize
 • izračunati novčani tok koji generira poslovni subjekt
 • razumjeti očekivanja različitih interesnih skupina odnosno korisnika financijskih izvještaja (vlasnici, menadžeri, kreditori, kupci, dobavljači itd.)

PREDAVAČ: Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek

Zdenko Bolfek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Nakon toga se kontinuirano usavršava polazeći razne stručne edukacije. U zvanju je predavača sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Poslovnu karijeru je započeo 1997. godine u bankarskom sektoru u kojem se zadržao 25 godina. Obavljao je poslove voditelja poslovnog odnosa, voditelja odjela kreditne analize, direktora korporativnog centra, direktora poduzetničkog centra i direktora podružnice. Pritom je radio sa svim organizacijskim oblicima poslovnih subjekata, različitih veličina i djelatnosti. Paralelno uz bankarsku karijeru, od 2008. godine, izvodi nastavu na visokom učilištu na predmetima iz područja financija i menadžmenta: Osnove računovodstva, Porezni sustavi i primjena, Financije za menadžere te Upravljanje malim i srednjim poduzećima. Od 2022. godine vlasnik je i direktor tvrtke za poslovno savjetovanje CBA centar d.o.o. Tvrtka se bavi savjetovanjem na području financija, pripremom poslovnih planova i investicijskih studija, posredovanjem pri pribavljanju financijskih sredstava i sličnim poslovima. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zbornicima radova.

Broj sudionika/prijava