poslovne edukacije

Arhiva seminara

Međuljudski odnosi u oganizaciji

Osobni i profesionalni rast i razvoj

Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela

Upravljanje prigovorima

Napredni Google Analytics

Upravljanje novčanim tokom

Upravljanje konfliktima i emocijama

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Primjena FIDIC ugovora

Coaching za menadžere

Emocionalna inteligencija

Javna nabava za ponuditelje - novi EOJN

Analiza financijskih izvještaja

Upravljanje timom i vještine delegiranja

Parnični postupak - Odgovornost stranaka i punomoćnika za ishod postupka

Motivacija - Kako motivirati i zadržati zaposlenike

Komunikacija i davanje povratne informacije

Prodajni kontroling

Vođenje prodajnog tima

Odnosi s klijentima u prodaji i upravljanje reklamacijama

1 2 3