poslovne edukacije

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 13. 06. 2024. | 09:3014:00

Marcela Kir 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

30

Kotizacija

200,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osobito s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika. Nadnacionalnu procjenu rizika razmatramo u njenom komplementarnom odnosu s Nacionalnom procjenom i obveznici bi obje trebali imati u vidu kod vlastite procjene rizika svog cjelokupnog poslovanja.

Smjernice EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, prenijete i u domaće propise,  trebali bi primjenjivati svi obveznici te čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Ovaj put daju se naglasci iz tih smjernica i njihovo zadnje ažuriranje.

Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti da bude skinuta s te liste?

Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima. Stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o Općim smjernicama o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, koje je donijelo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

Namjena edukacije Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

  • menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje
  • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva
  • svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Edukacija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona. Odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa poslovne edukacije

I. Ažuriranje nacionalne procjene rizika

II. Nadnacionalna procjena rizika

III. Naglasci iz EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN/FT te njihovo zadnje ažuriranje

IV. Visokorizične treće zemlje i recentne aktivnosti Republike Hrvatske

V. Zakon o mjerama ograničavanja

a) Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (pauza 20 min)

PREDAVAČ: Marcela Kir

seminari

Marcela Kir

Mr.sc. Marcela Kir magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama, HBOR-u i HNB-u, prvenstveno u području deviznog platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih šesnaest godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS) kao i za financijskog evaluatora za potrebe procjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koju provodi tim stručnjaka u pojedinoj jurisdikciji u ime i u organizaciji Posebnog odbora Vijeća Europe Moneyval. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje.

Broj sudionika/prijava