Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 05. 10. 2023. | 09:0013:30

Marcela Kir 

Hrvatska narodna banka

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

30

Kotizacija

140,00  (1.054,83 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Svrha seminara sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023.  te s naglaskom na posljedično promijenjene ili nove podzakonske akte koji su u pripremi.

Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.

Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?

Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.

Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o prijedlogu novog Zakonu o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2023. godinu.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa seminara

I. Izmjene i dopune Zakona o SPNFT, na snazi od 1. siječnja 2023.

  • Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
  • Nacrt Prijedloga Pravilnika o uvjetima provođenja postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu

II. Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi

  • Visoko rizične treće države

III. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika  (NPR, NNPR)

IV. Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima

V. Prijedlog novog Zakona o mjerama ograničavanja

VI. Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma

 

Raspored seminara

od 9:00 do 13:30 (pauza 20 min)

PREDAVAČ: Marcela Kir

Marcela Kir
Hrvatska narodna banka

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru specijalističke supervizije i nadzora Hrvatske narodne banke. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih petnaest godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Financijski je evaluator za potrebe procjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koju provodi tim stručnjaka u pojedinoj jurisdikciji u ime i u organizaciji Posebnog odbora Vijeća Europe Moneyval. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Broj sudionika/prijava