Mapa znanja

Otvoreni seminari

10.12.2021. Google Analytics napredni
Predavač: Robert Petković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.12.2021. Google Ads napredni
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.12.2021. GDPR - Usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.1.2022. Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.1.2022. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.2.2022. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.2.2022. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.2.2022. Učinkovito rješavanje reklamacija i prigovora
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.2.2022. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.2.2022. NLP tehnike u prodaji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.2.2022. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju (24. i 25.2.2022.)
Predavač: stručnjaci iz Mazars Hrvatska
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.3.2022. Voditelj ureda s naglaskom na računovodstvenu administraciju
Predavač: stručnjaci Mape znanja
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.3.2022. Content marketing - Marketing kroz sadržaj
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.3.2022. Financijsko praćenje EU projekata
Predavač: Dino Prskalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.3.2022. Upravljanje ključnim kupcima
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.3.2022. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.4.2022. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb