Mapa znanja

Otvoreni seminari

1.12.2022. Paket od 10 dana edukacije
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.12.2022. GDPR - najnovija praksa i usavršavanje
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.12.2022. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.12.2022. Što je novo u performance managementu
Predavač: Iva Maksimović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.12.2022. Javna nabava u EU projektima
Predavač: Dino Prskalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.12.2022. Financije za nefinancijaše
Predavač: Zdenko Bolfek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.12.2022. Nova uredba o uredskom poslovanju
Predavač: Goran Vojković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.12.2022. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.1.2023. Digitalni marketing - trendovi u 2023. godini
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.2.2023. Pisanje i kreiranje sadržaja za društvene mreže
Predavač: Irena Petrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.2.2023. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.2.2023. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju (23. i 24.2.2023.)
Predavač: stručnjaci iz Mazars Hrvatska
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.3.2023. Financijski kontroling - analiza poslovanja
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2023. Upravljanje vremenom i osobnom produktivnošću
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb