Mapa znanja

Otvoreni seminari

19.5.2022. Agilne metodologije - kako transformirati poduzeće sa standardnog na agilni razvoj
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.5.2022. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.5.2022. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju (19. i 20.5.2022.)
Predavač: stručnjaci iz Mazars Hrvatska
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.5.2022. GDPR - Legitimni interes ili privola
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.5.2022. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2022. Razvoj menadžera - dužnosti, vještine i uloga
Predavač: Đurđica Preočanin Korica
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2022. Video marketing
Predavač: Mirko Czukor i Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2022. Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.6.2022. Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita
Predavač: Dino Prskalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.6.2022. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.6.2022. Prelazak na euro i pravila za provođenje popusta
Predavač: Tanja Jurković, Anita Jurjević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.6.2022. Pisanje sadržaja za web i društvene mreže
Predavač: Irena Petrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.6.2022. TikTok u marketinške svrhe
Predavač: Dario Marčac
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb