poslovne edukacije

Motivacija - Kako motivirati i zadržati zaposlenike

Četvrtak, 18. 04. 2024. | 09:0015:30

Snježana Kupres 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

260,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Motivacija igra ključnu ulogu u uspjehu tima i postizanju željenih rezultata. Jedan od zadataka voditelja tima je i znati kako motivirati članove tima.

Zašto je motivacija važna?

Motivirani članovi tima su skloniji raditi s većim entuzijazmom i predanošću. Kada su ljudi motivirani, često će raditi s više energije i truda, što može rezultirati većom produktivnošću i učinkovitošću tima.

Motivacija pozitivno utječe na radno okruženje. Kada ljudi osjećaju da su cijenjeni, podržani i motivirani, vjerojatnije je da će se osjećati zadovoljno i angažirano na radnom mjestu. To može rezultirati manjom fluktuacijom zaposlenika, boljim međuljudskim odnosima i većim osjećajem zajedništva unutar tima.

Voditelji koji znaju kako motivirati svoje članove mogu ih usmjeriti prema zajedničkim ciljevima i potaknuti ih da rade na njihovom postizanju.

Motivirani pojedinci su skloniji razvoju svojih vještina i talenata. Kada se ljudi osjećaju inspirirano i potaknuto, često će tražiti nove izazove i prilike za osobni i profesionalni razvoj. Voditelji tima koji znaju motivirati svoje članove mogu ih poticati na kontinuirani rast i napredak.

Motivirani timovi imaju tendenciju da bolje upravljaju stresom i izazovima koji se javljaju tijekom rada. Kada ljudi osjećaju podršku i motivaciju od svojih voditelja, lakše se nose s teškoćama i problemima koji se pojavljuju na putu prema postizanju ciljeva.

Na ovom seminaru naučit ćete:

  • Kako prepoznati motivacijske "okidače "osobe i potaknuti njenu motivaciju?
  • Koji način rada osobi najbolje odgovara u poslovnom okruženju?
  • Kako potaknuti osobu da pruži najbolje od sebe u poslu?
  • Kako potaknuti osobu da prihvati promjene s manje otpora?
  • Kako pomoći osobi da bolje organizira svoje vrijeme i bolje upravlja svojom energijom i vremenom?

PREDAVAČ: Snježana Kupres

kupres

Snježana Kupres

Snježana Kupres, NLP i prodajni trener, medijator. Svoje 25-ogodišnje prodajno iskustvo, od čega 19 na izvršnim pozicijama, i 10-ogodišnje iskustvo u podučavanju odraslih stjecala je u Zagrebu, Kuala Lumpuru, Singapuru, Londonu i Ženevi. Nakon rada za Malaysia Airlines i Tal Aviation Group u segmentima prodaje i marketinga, počinje podučavati i obrazuje se za Sales Excellence u Londonu, NLP certificiranog trenera te izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Priprema i izvodi edukacije iz područja: prodaje, pregovaranja, komunikacijskih vještina, vještina prezentiranja, socijalnih kompetencija, BMC ( Business Model Canvas), NLP praktičarski program, Growth Mindset program, Go to market strategy program.

Broj sudionika/prijava