Mapa znanja

Otvoreni seminari

5.7.2018. GDPR za ljudske potencijale
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.7.2018. Javna nabava: Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.7.2018. Napredni Excel
Predavač: Ivan Jurinić, Stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.7.2018. Odabir dobavljača i optimizacija troškova nabave u Microsoft Excelu
Predavač: Goran Vranar, Supply Chain Management Trainer
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.7.2018. Zaštita privatnosti radnika i aktualnosti kod otkazivanja ugovora o radu kroz prizmu sudske prakse
Predavač: Iris Gović Penić, mr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.7.2018. Google alati i napredno pretraživanje interneta
Predavač: Ivan Hendija, dip.ing.računarstva
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.7.2018. Besplatni poslovni cloud servisi
Predavač: Marko Gulan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.7.2018. Zaštita osobnih podataka i GDPR
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.9.2018. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.9.2018. 3. Konferencija: Osobni i profesionalni razvoj - alati, metode i tehnike
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.9.2018. Specijalist za upravljanje cijenama
Predavač: Dario Blažeković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.9.2018. Situacijsko rukovođenje
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2018. Razvoj menadžera: Razvoj rukovoditeljskog identiteta i intrapersonalne vještine
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2018. Razvoj menadžera: Vještine vođenja i upravljanja ljudima
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2018. Uvod u SEO - Optimizacija web stranica za tražilice
Predavač: Marko Pačar, Head of web analytics & optimization @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2018. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2018. Vještine uspješnog prezentiranja
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2018. Razvoj menadžera: Alati i vještine rukovođenja
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2018. Razvoj menadžera: Efikasna komunikacija i interpersonalne vještine
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2018. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.11.2018. Razvoj menadžera: Metode i alati razvoja zaposlenika
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb