Mapa znanja

Otvoreni seminari

27.9.2017. Novi Zakon o javnoj nabavi: podzakonski propisi za provedbu i novija praksa DKOM-a
Predavač: Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.9.2017. Pravni aspekti GDPR-a
Predavač: Dijana Kladar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Upravljanje promjenama – Kako izgraditi tim koji će biti potpora organizaciji u procesu promjene
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Novine u europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu ESPM I EPN
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.10.2017. Google AdWords - oglašavanje na Googleu, Gmailu i Youtubeu
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.10.2017. Google Analytics - mjerenje posjećenosti web stranica
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2017. Financijski kontroling: Analiza poslovanja - uvođenje financijskog kontrolinga kroz 20 ključnih pokazatelja poslovanja
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2017. Radionica Mailchimp - kako izraditi newsletter?
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.10.2017. Motivacija 3.0. Kako utjecati na angažiranost i motivaciju zaposlenika primjenom gejmifikacijskih i „appreciative inquiry“ metoda
Predavač: Emir Džanić, Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2017. Usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.10.2017. Prijava i provedba projekata istraživanja i razvoja sufinanciranih iz fondova EU
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.11.2017. Kako steći pravo vlasništva na nekretnini
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.11.2017. Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita
Predavač: Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.11.2017. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Analytics & SEO Manager @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.11.2017. Kontroling proizvodnje: jeste li sigurni da znate koliko košta vaš proizvod
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.11.2017. Autorsko pravo i internet
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.11.2017. E-učenje: uvođenje u organizaciju, motivacija i konstrukcijski dizajn
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2017. Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioritiziranja i delegiranja
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.11.2017. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.12.2017. Prijava i provedba IKT projekata sufinanciranih iz fondova EU
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.12.2017. Pivot tablice i statistička obrada podataka u MS Excel alatu
Predavač: Robert Crnko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb