Mapa znanja

Otvoreni seminari

9.5.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Oglašavanje na Instagramu
Predavač: Nina Jocić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293, 263, 289, 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Vrhunska tajnica
Predavač: Latica Mladina, Sanja Gomuzak, Željko Trivanović, Sanja Varlaj, Dragana Mladenović, Sanja Dajak Matanović, Milan Todorović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.5.2019. Specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2019. Konferencija Mentalno zdravlje u organizacijama
Predavač: Jasminka Jelčić, Jasminka Sabol Mužinić, Irena Bašić- Štefanić, Tamara Dabić Kempf, Lana Mužinić Marinić, Tanja Prekodravac, Milan Todorović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.5.2019. UX - stvaranje pozitivnog korisničkog iskustva
Predavač: Korana Simonović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.5.2019. Google Analytics
Predavač: Marin Zenić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.5.2019. Analiza prodaje u Excelu
Predavač: Koraljka Haberle
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.5.2019. Konferencija Javna nabava medicinskih proizvoda
Predavač: Mirjana Čusek Slunjski, Loreta Zdrilić; gosti predavači: Marica Japundžić, Mirta Kolesarić, Jelena Markulin, Anton Tomljanović, Danijela Antolković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

31.5.2019. B2B - Vođenje ključnih kupaca
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.6.2019. Služba za korisnike - Call centar
Predavač: Damirka Pongračić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.6.2019. Upravljanje vremenom i osobnom produktivnošću
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.6.2019. Digitalizacija pripreme i proizvodnje - priprema poduzeća za 4. industrijsku revoluciju
Predavač: Niko Majdandžić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.6.2019. Gospodarenje komunalnim otpadom
Predavač: Aleksandra Čilić, Renata Pavković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.7.2019. Google Ads napredni
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.7.2019. Otvoreni postupak javne nabave radova
Predavač: Marina Splivalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.9.2019. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.9.2019. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir, HNB
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.10.2019. Uvod u SEO - kako izgraditi SEO strategiju, povećati organski promet i ostvariti poslovne rezultate?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.10.2019. Storytelling
Predavač: Sanja Petek Mujačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb