Mapa znanja

Otvoreni seminari

25.5.2017. Poslovni Excel - napredno korištenje
Predavač: Robert Crnko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.5.2017. EU fondovi u 2017. godini - Uzmite ono što vam pripada!
Predavač: Niko Letilović, Leo Radeljak, Marina Splivalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2017. Usvojite 10 vještina ključnih za uspjeh i osobnu učinkovitost
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.6.2017. Konferencija GDPR - Primjena novih EU standarda u zaštiti podataka i informacija
Predavač: Dijana Kladar, Boštjan Berčić, Nikola Markovinović, Ivan Kleković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.6.2017. FIDIC ugovori u okviru hrvatskog zakonodavstva
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur i Maria Vlaho, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.6.2017. Javna nabava za ponuditelje: ESPD obrazac, Dokumentacija, Dokazi sposobnosti, Razlozi isključenja i druge aktualnosti iz Novog zakona
Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.6.2017. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković, Kontra
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.6.2017. E mail marketing
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.7.2017. Konferencija Tajnica novog doba - Vrhunska tajnica
Predavač: Irena Jurjević, Sanja Plavljanić-Širola, Tanya Dimitrova, dr. Jasna Burnać Štefok, Božena Razlog, dr. Sanja Toljan, Andrijana Rožman, Sanja Gomuzak, Sanja Dajak Matanović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.9.2017. SDI® alat - Uspješno upravljanje konfliktima i učinkovita komunikacija
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.9.2017. 2. konferencija: Osobni i profesionalni razvoj - alati, metode i tehnike
Predavač: Jasmina Lukačević, Ljiljana Drenški Cvrtila, Romeo Jerčić, Dragan Knežević, Igor Kovač, Mirta Fraissman Čobanov, Jasmina Sočković, Matej Sakoman, Tomislav Bekec, Lana Horak, Miljenka Plazonić Bogdan, Zrinka Hrupelj, Jasna Burnać Štefok, Božena Razlog
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.9.2017. Prvi put voditelj
Predavač: Gordana Tačković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Upravljanje promjenama – Kako izgraditi tim koji će biti potpora organizaciji u procesu promjene
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2017. Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioriziranja i delegiranja
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb