Mapa znanja

Otvoreni seminari

1.4.2015. Vještine i znanja agenata za prodaju nekretnina
Predavač: Borislav Vujović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.4.2015. Kreiranje oglašivačke kampanje
Predavač: Boris Belak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.4.2015. Web prodaja II: Unapređenje web prodaje i Optimizacija web stranice za konverzije
Predavač: Ivica Kruhek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.4.2015. Javna nabava: Elektronička javna nabava, Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti ponuditelja
Predavač: Tatjana Kreč, Ines Pavlačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.4.2015. Webinar: Dnevno trgovanje dionicama na američkoj burzi
Predavač: Mirko Sabljić
Mjesto: online

16.4.2015. EU fondovi u poljoprivredi i ruralnom razvoju - EAFRD
Predavač: Igor Kolar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.4.2015. Google Analytics
Predavač: Miroslav Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.4.2015. Porez na dodanu vrijednost (PDV) s posebnim osvrtom na presude Europskog suda pravde (ECJ)
Predavač: Pere Mioč, Andrija Garofulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.4.2015. Vještina uspješnog poslovnog komuniciranja i vještina komuniciranja s nadređenima
Predavač: Ivana Grabar, Irena Jurjević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.4.2015. Javna nabava: Kvaliteta provedbe postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj
Predavač: Ines Pavlačić, Saša Čaldarević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.4.2015. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ana Šunjić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.5.2015. Povreda prava osobnosti - naknada neimovinske i imovinske štete
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.5.2015. Excel u računovodstvu i financijama
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2015. Europski parnični i ovršni postupak
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2015. Content marketing
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2015. Upravljanje vremenom i produktivnost bez stresa
Predavač: Toni Babić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2015. E mail marketing (newsletter) i Zakon o telekomunikacijama
Predavač: Marina Ljubić Karanović (HAKOM), Mario Pintar (AVALON)
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Online PR i krizno komuniciranje
Predavač: Krešimir Macan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Upravljanje konfliktima i emocije u poslu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2015. Upravljanje rizicima u javnoj nabavi
Predavač: Mirjana Čusek - Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.9.2015. Timski rad i uspješno vođenje sastanaka
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Split

5.11.2015. Pisanje ugovora za komercijaliste
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.11.2015. Javni nastup: Komunikacijski umjetnik - primjena glumačkih tehnika u javnom nastupu
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.11.2015. Kako organizirati ured i upravljati uredskim dokumentima?
Predavač: Kristina Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Sprječavanje pranja novca
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Predavač: Tihomir Hunjak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb