Mapa znanja

Otvoreni seminari

29.6.2017. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković, Kontra
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.6.2017. Email marketing
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.7.2017. Briga o kupcu i upravljanje reklamacijama - Customer experience
Predavač: Romeo Jerčić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.7.2017. Konferencija Tajnica novog doba - Vrhunska tajnica
Predavač: Irena Jurjević, Sanja Plavljanić-Širola, dr. Tanya Dimitrova, dr. Jasna Burnać Štefok, Božena Razlog, dr. Sanja Toljan, Andrijana Rožman, Sanja Gomuzak, Sanja Dajak Matanović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.7.2017. Zaštita intelektualnog vlasništva - Autorska prava: namjerno i nehajno kršenje
Predavač: Gordana Muraja
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.9.2017. SDI® alat - Uspješno upravljanje konfliktima i učinkovita komunikacija
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.9.2017. 2. konferencija: Osobni i profesionalni razvoj - alati, metode i tehnike
Predavač: Jasmina Lukačević, Ljiljana Drenški Cvrtila, Romeo Jerčić, Dragan Knežević, Igor Kovač, Mirta Fraissman Čobanov, Jasmina Sočković, Matej Sakoman, Tomislav Bekec, Lana Horak, Miljenka Plazonić Bogdan, Zrinka Hrupelj, Jasna Burnać Štefok, Božena Razlog
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.9.2017. Prvi put voditelj
Predavač: Gordana Tačković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.9.2017. Vještine pregovaranja i pregovaračke tehnike
Predavač: Romeo Jerčić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Upravljanje promjenama – Kako izgraditi tim koji će biti potpora organizaciji u procesu promjene
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Novine u europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu ESPM I EPN
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.10.2017. Vještine rukovođenja i vođenja ljudi
Predavač: Romeo Jerčić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.11.2017. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Analytics & SEO Manager @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2017. Vještina utjecaja i uvjeravanja
Predavač: Romeo Jerčić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2017. Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioritiziranja i delegiranja
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.12.2017. Pivot tablice i statistička obrada podataka u MS Excel alatu
Predavač: Robert Crnko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb