Mapa znanja

Otvoreni seminari

25.10.2018. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2018. Razvoj menadžera: Efikasna komunikacija i interpersonalne vještine
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2018. GDPR i pravni aspekti za web trgovine
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.10.2018. Ovrha, promjena u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i otpis dugova fizičkim osobama
Predavač: Gordana Muraja, Marija Anđelić (FINA)
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.11.2018. Osnove analize financijskih izvještaja
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.11.2018. Javna nabava: Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.11.2018. 3. konferencija za ljudske potencijale: Health management u organizacijama i dobrobit zaposlenika
Predavač: Jasmina Lukačević, Zvjezdana Dragojević, Veseljka Lovrić, Tanja Prekodravac, Latica Mladina, Kirka Klišmanić - Mrak, Danijela Štimac Grbić, Zoran Pajić, Božica Križanić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.11.2018. Razvoj menadžera: Metode i alati razvoja zaposlenika
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.11.2018. Optimizacija troškova nabave i odabir dobavljača u Microsoft Excelu
Predavač: Goran Vranar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.11.2018. Napredna financijska analiza i računovodstvene manipulacije
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.11.2018. Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse
Predavač: Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.11.2018. Konferencija GDPR u primjeni
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.11.2018. Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.1.2019. Zaštita intelektualnog vlasništva
Predavač: Tamara Jurak, Marina Splivalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.1.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

31.1.2019. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.2.2019. Izrada poslovnog plana i investicije sa financijskim projekcijama i CBA
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.2.2019. Upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava s naglaskom na financijsko upravljanje
Predavač: Jelena Ferrelli
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.2.2019. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir, HNB
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.4.2019. Učinkovita naplata potraživanja
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb