Mapa znanja

Otvoreni seminari

25.1.2018. Javna nabava: ESPD obrazac, okvirni sporazum, pregovarački postupak i izmjene ugovora
Predavač: Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.1.2018. Kako razumjeti i ovladati vještinama individualnog i timskog coachinga
Predavač: Tihana Dragičević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.2.2018. Planiranje i nadgledanje projekata
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.2.2018. Vještine prezentiranja
Predavač: Sanja Kucan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.2.2018. Uvod u SEO - Optimizacija web stranica za tražilice
Predavač: Marko Pačar, Head of web analytics & optimization @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.2.2018. Dodatna prodaja - Cross selling
Predavač: Sanja Gomuzak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.2.2018. GDPR općenito s posebnim naglaskom na primjenu u trgovini i marketingu
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.2.2018. Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)
Predavač: Nenad Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.2.2018. Organizacijski stres
Predavač: Ivana Štulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.2.2018. Računovodstvo i financije za nefinancijaše
Predavač: Goran Luburić, Predrag Čudina
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.2.2018. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.3.2018. Upravljanje odnosima i konfliktima na poslu
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.3.2018. Studija izvodljivosti, priprema i ocjena investicijskih projekata
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.3.2018. Poslovanje akreditivima
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.3.2018. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.3.2018. Agilne metodologije - kako transformirati poduzeće sa standardnog na agilni razvoj
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.3.2018. Rješavanje reklamacija i komunikacija sa zahtjevnim gostima
Predavač: Sanja Gomuzak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.3.2018. Gospodaranje otpadom
Predavač: Sanja Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2018. Situacijsko rukovođenje
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2018. Zaštita intelektualnog vlasništva
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Gejmifikacija u radnom okruženju
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. Upravljanje projektnim rizicima
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.4.2018. Internetsko oglašavanje putem Google AdWordsa
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.4.2018. Google Analytics – analiza prometa na web stranicama
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.4.2018. Radionica Mailchimp - kako izraditi newsletter?
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Kako izraditi organizacijski kodeks tvrtke
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Primjena Excela u poslovanju
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. E-učenje: uvođenje u organizaciju, motivacija i konstrukcijski dizajn
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. Event management
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Nepravilnosti u EU fondovima
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Analytics & SEO Manager @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb