Mapa znanja

Otvoreni seminari

21.2.2019. Uvod u SEO - kako izgraditi SEO strategiju, povećati organski promet i ostvariti poslovne rezultate?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.2.2019. Javna nabava: Način dokazivanja uvjeta sposobnosti, Oslanjanje, zajednica i podugovaranje, Jamstvo za ozbiljnost ponude
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.3.2019. Kontroling u turizmu
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.3.2019. Razvoj zaposlenika u organizacijama
Predavač: Matej Sakoman, Ivana Štulić, Jasminka Sabol Mužinić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.3.2019. Google Ads
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.3.2019. Selekcija kandidata za područje financija i računovodstva
Predavač: Ivana Ivković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.3.2019. Kreiranje evenata kao jedinstvenih turističkih proizvoda
Predavač: Aleksandra Krajnović, Ivana-Paula Gortan-Carlin
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.3.2019. Javna nabava u EU fondovima
Predavač: Marina Splivalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.3.2019. Digitalni marketing u turizmu
Predavač: Miroslav Varga, Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2019. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.4.2019. Marketing na društvenim mrežama s posebnim naglaskom na oglašavanje na Facebooku i Instagramu
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.4.2019. Učinkovita naplata potraživanja
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.4.2019. DOP – Strateško upravljanje organizacijom
Predavač: Mirjana Matešić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.4.2019. Storytelling
Predavač: Sanja Petek Mujačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.4.2019. Obveze trgovaca prema potrošačima, Zakon o elektroničkoj trgovini, Geoblokiranje i GDPR
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Oglašavanje na Instagramu
Predavač: Nina Jocić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2019. Konferencija Mentalno zdravlje u organizacijama
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb