Mapa znanja

Otvoreni seminari

18.12.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.12.2019. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.12.2019. Ovršni zakon – novosti u ovršnopravnom sustavu
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.1.2020. Paket od 10 dana edukacije
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.1.2020. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju
Predavač: Ivan Vidas
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.1.2020. Prvi put voditelj
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.1.2020. Izrada marketing plana
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.1.2020. Virtualna (online) edukacija "Pisano poslovno komuniciranje"
Predavač: Marko Alerić
Mjesto: online

29.1.2020. Stručni nadzor u graditeljstvu - provedba projekata
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.1.2020. Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.2.2020. Strateško planiranje i izrada strateških mapa
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.2.2020. Europsko radno pravo
Predavač: Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.2.2020. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.2.2020. Google Analytics
Predavač: Zorin Radovančević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.2.2020. Emocije u poslu
Predavač: Kosjenka Muk
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.2.2020. Voditelj ureda s naglaskom na računovodstvenu administraciju
Predavač: Ivan Vidas
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.3.2020. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.3.2020. Verbalna samoobrana i postavljanje granica u poslovnom okruženju
Predavač: Kosjenka Muk
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.3.2020. Rast broja zaposlenika - zakonske obveze za poslodavce
Predavač: Ivan Vidas, Anja Juršetić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb