Mapa znanja

Otvoreni seminari

23.2.2018. Izmjene i dopune FIDIC modela ugovora (2017)
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.2.2018. Novi zakon o sprječavanje pranja novca i financiranju terorizma
Predavač: Damir Babić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.2.2018. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.3.2018. Upravljanje odnosima i konfliktima na poslu
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.3.2018. Studija izvodljivosti, priprema i ocjena investicijskih projekata
Predavač: Dražen Krčmar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.3.2018. Poslovanje akreditivima
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.3.2018. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.3.2018. Kako transformirati kadrovske poslove u moderno upravljanje ljudskim potencijalima - Stručnjak za ljudske potencijale
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.3.2018. 3. Konferencija o Web prodaji
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.3.2018. Rješavanje reklamacija i komunikacija sa zahtjevnim klijentima
Predavač: Sanja Gomuzak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2018. Situacijsko rukovođenje
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2018. Nepravilnosti u EU fondovima
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur, Ana - Marija Klarić, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Gejmifikacija u radnom okruženju
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. Upravljanje projektnim rizicima
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. 2. Konferencija Vrhunska tajnica
Predavač: Dragana Mladenović, Tatjana Salopek, Ivica Metlikovec, Karmen Šafar Vondraček, Irena Jurjević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.4.2018. Internetsko oglašavanje putem Google AdWordsa
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.4.2018. Novi pristup prodaji: Prodaja rješenja kupcima
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.4.2018. Google Analytics – analiza prometa na web stranicama
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.4.2018. Radionica Mailchimp - kako izraditi newsletter?
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Primjena Excela u poslovanju
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Kako izraditi organizacijski kodeks tvrtke
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. Tajne uspješnog pregovaranja
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. E-učenje: uvođenje u organizaciju, motivacija i konstrukcijski dizajn
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. Event management
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Nepravilnosti u EU fondovima
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Head of web analytics & optimization @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.6.2018. Istraživanje tržišta
Predavač: Davor Tolić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2018. Vještine uspješnog prezentiranja
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb