Mapa znanja

Otvoreni seminari

1.9.2021. Paket od 10 dana edukacije
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.9.2021. Email marketing - izrada najboljih newslettera
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.9.2021. GDPR - Legitimni interes ili privola
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.9.2021. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.9.2021. HR: Ljudski resursi za mala i srednja poduzeća
Predavač: Đurđica Preočanin Korica
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.9.2021. Customer retention - kako zadržati postojeće kupce
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.9.2021. Otkaz ugovora o radu
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.9.2021. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.9.2021. Google Ads
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.9.2021. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.9.2021. Uredsko poslovanje
Predavač: Goran Vojković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2021. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.9.2021. Verbalna samoobrana i postavljanje granica u poslovnom okruženju
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.10.2021. Google Analytics
Predavač: Robert Petković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.10.2021. Stručni nadzor u graditeljstvu - provedba projekata
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.10.2021. Izrada marketing plana
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.10.2021. Specijalist za prodaju - Prodajni razgovori
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.10.2021. Upravljanje projektima (14. i 15.10.2021.)
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.10.2021. Europsko radno pravo (21. i 22.10.2021.)
Predavač: Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.10.2021. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju (21. i 22.10.2021.)
Predavač: stručnjaci iz Mazars Hrvatska
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.11.2021. Prvi put voditelj (4. i 5.11.2021.)
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.11.2021. Marketing strategija i budžetiranje
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.11.2021. Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse
Predavač: Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.11.2021. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.12.2021. Razvoj menadžera (2. i 3.12.2021.)
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb