Mapa znanja

Otvoreni seminari

15.1.2015. Transferne cijene u praksi
Predavač: Andrija Garofulić, Marko Grubelić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.1.2015. Izrada marketing plana
Predavač: Davor Perkov
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.1.2015. Virtualna (online) edukacija "Pisano poslovno komuniciranje"
Predavač: Marko Alerić
Mjesto: online

22.1.2015. Prodajne vještine u veleprodaji i B2B
Predavač: Boris Vulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.1.2015. Upis stanova i izgrađenog građevinskog zemljišta u zemljišne knjige i razvrgnuće suvlasničke zajednice
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.1.2015. Internet marketing
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.2.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.2.2015. ISO standard: Upravljanje kvalitetom u praksi
Predavač: Tomislava Sabo Pavunić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.2.2015. Pisanje za web
Predavač: Dražen Tomić, Marko Alerić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.2.2015. Mirenje na sudu i izvan suda - bolji, brži, jeftiniji i kvalitetniji način rješavanja sporova
Predavač: Tanja Hučera
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.2.2015. 21 sitnica za male poduzetnike
Predavač: Gordan Horbec
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.2.2015. Javna nabava: Bagatelna nabava i praktična primjena članka 92. Zakona o javnoj nabavi
Predavač: Ines Pavlačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.2.2015. Web prodaja
Predavač: Ivica Kruhek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.3.2015. Povreda prava osobnosti - naknada neimovinske i imovinske štete
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.3.2015. SEO Optimizacija web stranica za tražilice
Predavač: Siniša Gavrilović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.3.2015. Komunikacija s teškim klijentima
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.3.2015. Upravljanje informacijskom sigurnošću prema normi HRN ISO/IEC 27001
Predavač: Tomislava Sabo Pavunić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.3.2015. EU fondovi u poljoprivredi i ruralnom razvoju - EAFRD
Predavač: Igor Kolar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.3.2015. Google AdWords
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.3.2015. Javna nabava: Komunikacija između ponuditelja i naručitelja i ostale aktualnosti javne nabave
Predavač: Ines Pavlačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.3.2015. Konferencija o naplati potraživanja
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.4.2015. Vještine i znanja agenata za prodaju nekretnina
Predavač: Borislav Vujović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.4.2015. Kreiranje oglašavačke kampanje
Predavač: Boris Belak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.4.2015. Google Analytics
Predavač: Zorin Radovančević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.4.2015. Europski parnični i ovršni postupak
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.4.2015. Kako uspješno komunicirati sa šefom
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.4.2015. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ana Šunjić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.5.2015. Excel u računovodstvu i financijama
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2015. Content marketing
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2015. Upravljanje vremenom i produktivnost bez stresa
Predavač: Toni Babić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2015. E mail marketing (newsletter) i Zakon o telekomunikacijama
Predavač: Marina Ljubić Karanović (HAKOM), Mario Pintar (AVALON)
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.6.2015. Upravljanje konfliktima i emocije u poslu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.9.2015. Timski rad i uspješno vođenje sastanaka
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.11.2015. Pisanje ugovora za komercijaliste
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.11.2015. Javni nastup: Komunikacijski umjetnik - primjena glumačkih tehnika u javnom nastupu
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb