Mapa znanja

Otvoreni seminari

1.9.2015. Novosti u odnosima s Poreznom upravom - partnerstvo vs. nadzor
Predavač: Pere Mioč, Marko Škara
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.9.2015. Javna nabava: Nabava građevinskih radova s osvrtom na FIDIC pravila
Predavač: Katarina Depope Radman, Mirjana Čusek-Slunjski
Mjesto: Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

10.9.2015. Manipulativna komunikacija
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.9.2015. Upravljanje nabavom
Predavač: Boris Vulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.9.2015. Studija izvodljivosti
Predavač: Igor Tripković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.9.2015. Transferne cijene u praksi
Predavač: Andrija Garofulić, Marko Grubelić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.9.2015. Bihevioralni, gerila i affiliate marketing
Predavač: Dalibor Šumiga, Vladimir Leutar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.9.2015. Analiza radnih mjesta i profiliranje kompetencija
Predavač: Barbra Kristofich Ambruš
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.10.2015. Odnosi s klijentima u prodaji - teški klijenti i upravljanje reklamacijama
Predavač: Matej Sakoman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.10.2015. Europsko pravo i presude Europskog suda
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.10.2015. Psihologija prodaje - proaktivan pristup klijentu
Predavač: Matej Sakoman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.10.2015. Primjena Excela u poslovanju
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.10.2015. Najčešća pitanja malih poduzetnika: Porezi, financije i računovodstvo
Predavač: Gordan Horbec
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.11.2015. Metode određivanja cijena i rabatna politika
Predavač: Jana Blažević Marčelja
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Predavač: Tihomir Hunjak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Sprječavanje pranja novca
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.11.2015. Javna nabava: Nabava usluga provedbom ograničenog postupka javne nabave
Predavač: Saša Mesarić, Katarina Depope Radman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.12.2015. Financijski izvještaji za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Varaždin

10.12.2015. Financijski izvještaji za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Split

14.1.2016. Financijski izvještaji za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb