Mapa znanja

Otvoreni seminari

8.9.2017. Upravljanje konfliktima u organizaciji i komunikacija bez nesporazuma - SDI® alat
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.9.2017. 2. konferencija: Osobni i profesionalni razvoj - alati, metode i tehnike
Predavač: Jasmina Lukačević, Ljiljana Drenški Cvrtila, Romeo Jerčić, Dragan Knežević, Igor Kovač, Mirta Fraissman Čobanov, Jasmina Sočković, Matej Sakoman, Tomislav Bekec, Lana Horak, Miljenka Plazonić Bogdan, Zrinka Hrupelj, Jasna Burnać Štefok, Božena Razlog
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.9.2017. Autorska prava na arhitektonskoj projektnoj dokumentaciji
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.9.2017. Kako do vlasničkog lista nad nekretninom?
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.9.2017. Prvi put voditelj
Predavač: Gordana Tačković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2017. Novi Zakon o javnoj nabavi: podzakonski propisi za provedbu i novija praksa DKOM-a
Predavač: Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.9.2017. Pravni aspekti GDPR-a
Predavač: Dijana Kladar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Upravljanje promjenama – Kako izgraditi tim koji će biti potpora organizaciji u procesu promjene
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2017. Novine u europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu ESPM I EPN
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.10.2017. Google AdWords - oglašavanje na Googleu, Gmailu i Youtubeu
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.10.2017. Google Analytics - mjerenje posjećenosti web stranica
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2017. Financijski kontroling: Analiza poslovanja - uvođenje financijskog kontrolinga kroz 20 ključnih pokazatelja poslovanja
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2017. Radionica Mailchimp - kako izraditi newsletter?
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2017. Usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.10.2017. Prijava i provedba projekata istraživanja i razvoja sufinanciranih iz fondova EU
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.11.2017. Kako steći pravo vlasništva na nekretnini
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.11.2017. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Analytics & SEO Manager @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.11.2017. Kontroling proizvodnje: jeste li sigurni da znate koliko košta vaš proizvod
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.11.2017. Autorsko pravo i internet
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2017. Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioritiziranja i delegiranja
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.12.2017. Prijava i provedba IKT projekata sufinanciranih iz fondova EU
Predavač: Maria Vlaho
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.12.2017. Pivot tablice i statistička obrada podataka u MS Excel alatu
Predavač: Robert Crnko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb