Mapa znanja

Otvoreni seminari

29.4.2014. Energetska učinkovitost - ISO standard 50001
Predavač: Robert Verbanac
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.4.2014. Kako do EU novaca za informatizaciju poslovnih procesa?
Predavač: Martina Belić, Josip Štilinović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.5.2014. Zakon o PDV-u i oporezivanje usluga u EU i u trećim zemljama
Predavač: Pere Mioč
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.5.2014. Poslovne tajnice: NLP – ograničavajuća uvjerenja i upravljanje negativnim emocijama, Feng shui i arometarapija u uredu
Predavač: Dragana Mladenović, Sanja Plavljanić Širola, Anamarija Pažin
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.5.2014. Pisanje za web
Predavač: Mirjana Fijolić, Ilija Brajković, Siniša Gavrilović, Marko Alerić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.5.2014. Upravljanje konfliktima
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.5.2014. Business Intelligence - Informacija kao konkurentska prednost
Predavač: Mirela Alpeza
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2014. Zaštita i prava intelektualnog vlasništva
Predavač: Marko Verović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.5.2014. Prodajne vještine i tehnike
Predavač: Ivan Galošević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.5.2014. Parnični postupak u praksi - nova organizacija glavne rasprave
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.5.2014. Otkrivanje, praćenje i upravljanje greškama
Predavač: Hrvoje Lazić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.6.2014. Kako najučinkovitije uvesti eRačun
Predavač: Marko Emer
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.6.2014. Kontroling nabave i upravljanje zalihama
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.6.2014. Upravljanje vremenom i samoorganizacija
Predavač: Dragana Mladenović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.6.2014. Kako organizirati ured i upravljati uredskim dokumentima
Predavač: Kristina Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.6.2014. Pravo na nekretnine
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.6.2014. Google alati i napredno pretraživanje interneta
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.9.2014. Porezni nadzor
Predavač: Zdravko Vukšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.10.2014. Sprječavanje pranja novca
Predavač: Ksenija Kramar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb