Mapa znanja

Otvoreni seminari

20.3.2018. 3. Konferencija o Web prodaji
Predavač: Ivica Kruhek, Ivo Novak, Nina Jocić, Marko Pačar, Anamarija Vujaklija, Belizar Karlović, Dubravko Blaće, Hrvoje Pilić, Mario Pintar, Vlatko Galić, Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.3.2018. Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Predavač: Jakša Lucarić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.3.2018. Rješavanje reklamacija i komunikacija sa zahtjevnim klijentima
Predavač: Sanja Gomuzak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2018. Nepravilnosti u EU fondovima
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur, Ana - Marija Klarić, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Gejmifikacija u radnom okruženju
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2018. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. Upravljanje projektnim rizicima
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. Studija izvodljivosti, priprema i ocjena investicijskih projekata
Predavač: Josip Štilinović, Martina Belić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.4.2018. 3. Konferencija Vrhunska tajnica
Predavač: Dragana Mladenović, Tatjana Salopek, Ivica Metlikovec, Karmen Šafar Vondraček, Irena Jurjević, Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.4.2018. Zaštita osobnih podataka i GDPR
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.4.2018. Novi pristup prodaji: Prodaja rješenja kupcima
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.4.2018. Internetsko oglašavanje putem Google AdWordsa
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.4.2018. Google Analytics – analiza prometa na web stranicama
Predavač: Petar Čerina, stručnjak za digitalno oglašavanje, SeekandHit
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.4.2018. Radionica Mailchimp - kako izraditi newsletter?
Predavač: Mario Pintar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Primjena Excela u poslovanju
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.5.2018. Kako izraditi organizacijski kodeks tvrtke
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. Tajne uspješnog pregovaranja
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. E-učenje: uvođenje u organizaciju, motivacija i konstrukcijski dizajn
Predavač: Snježana Šlabek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.5.2018. Event management
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Zaštita intelektualnog vlasništva
Predavač: Marina Splivalo, dipl.iur
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Napredni SEO - trikovi i savjeti za stvaranje uspješne web stranice
Predavač: Marko Pačar, Head of web analytics & optimization @ Degordian
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2018. Digitalizacija pripreme i proizvodnje - priprema poduzeća za 4. industrijsku revoluciju
Predavač: Niko Majdandžić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.5.2018. Izmjene i dopune FIDIC modela ugovora (2017)
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.6.2018. Istraživanje tržišta
Predavač: Davor Tolić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.9.2018. Situacijsko rukovođenje
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2018. Vještine uspješnog prezentiranja
Predavač: Mario Buljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb