Mapa znanja

Otvoreni seminari

28.5.2015. Email marketing (newsletter) i Zakon o telekomunikacijama
Predavač: Mario Pintar (AVALON), Marina Ljubić Karanović (HAKOM)
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2015. Zakup medija: Efikasno upravljanje medijskim investicijama
Predavač: Berislav Tomšić, Ante Šalinović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2015. Prvi put voditelj
Predavač: Gordana Tačković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Online PR i krizno komuniciranje
Predavač: Krešimir Macan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Emocije u poslu i upravljanje konfliktima
Predavač: Irena Jurjević, Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.6.2015. Emocije u poslu i upravljanje konfliktima
Predavač: Irena Jurjević, Ivana Grabar
Mjesto: Rijeka

18.6.2015. Emocije u poslu i upravljanje konfliktima
Predavač: Irena Jurjević, Ivana Grabar
Mjesto: Split

18.6.2015. Prezentacijske vještine u prodaji
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2015. Javna nabava: Upravljanje rizicima u javnoj nabavi
Predavač: Mirjana Čusek - Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2015. Pregovori u nabavi
Predavač: Boris Vulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.7.2015. Pravo i pravne kvake za poduzetnike
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.7.2015. Zakon o zaštiti potrošača
Predavač: Ilija Rkman, Igor Vujović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.7.2015. Korištenje intuicije u donošenju poslovnih odluka i kreativno mišljenje
Predavač: Irena Jurjević
Mjesto: Split

2.7.2015. Novine u predstečajnom i stečajnom postupku i stečaju potrošača
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.7.2015. Javna nabava: Praktična primjena Okvirnih sporazuma i središnje javne nabave
Predavač: Branka Filipović, Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.7.2015. Pravo na pristup informacijama
Predavač: Ines Pavlačić, Saša Čaldarević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.7.2015. Korištenje intuicije u donošenju poslovnih odluka i kreativno mišljenje
Predavač: Irena Jurjević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.9.2015. Javna nabava: Nabava građevinskih radova s osvrtom na FIDIC pravila
Predavač: Katarina Depope Radman, Mirjana Čusek-Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.9.2015. Timski rad i uspješno vođenje sastanaka
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Split

22.10.2015. Javna nabava: Izrada plana javne nabave i specifičnosti planova za potrebe projekata EU
Predavač: Daniela Banković, Nada Gunjača
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.11.2015. Pisanje ugovora za komercijaliste
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Predavač: Tihomir Hunjak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Sprječavanje pranja novca
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.11.2015. Javna nabava: Nabava usluga provedbom ograničenog postupka javne nabave
Predavač: Saša Mesarić, Katarina Depope Radman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb