Mapa znanja

Otvoreni seminari

1.9.2016. DISC - upitnik procjene stila ponašanja
Predavač: Ivona Zgrabljić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.9.2016. Manipulativna komunikacija
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.9.2016. Oglašavanje na Googleu, Gmailu, YouTubeu i ostalo oglašavanje na internetu
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.9.2016. Google Analytics - mjerenje posjećenosti stranica
Predavač: Ivo Novak, Marin Zenić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.9.2016. Strategija prodaje
Predavač: Tomislav Bekec
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.9.2016. Javna nabava uredskog materijala i pribora, te materijala za čišćenje i higijenu
Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.9.2016. Kreiranje i certificiranje kulturnih ruta
Predavač: Vlasta Klarić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.9.2016. Komunikacijske vještine i tipovi ličnosti, Prezentacijske vještine, Javni nastup i Kako svladati strah i tremu od javnog nastupa
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić, Ivona Zgrabljić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.9.2016. Odnosi s klijentima u prodaji i upravljanje reklamacijama s teškim klijentima
Predavač: Matej Sakoman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.9.2016. Analiza radnih mjesta i profiliranje kompetencija
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2016. Prvi put voditelj
Predavač: Gordana Tačković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.9.2016. Strateško planiranje i izrada strateških mapa
Predavač: Sunčica Oberman Peterka, Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.10.2016. Upravljanje međuljudskim odnosima na poslu
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila, Ivona Zgrabljić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.10.2016. Turistifikacija i dizajn ugostiteljskih objekata
Predavač: Damjan Geber, Hrvojka Skelin, Vlasta Klarić, Krešimir Tomić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.10.2016. Osobni razvoj
Predavač: Tomislav Bekec, Ljiljana Drenški Cvrtila, Ivona Zgrabljić, Srđan Roje, Petra Pažin
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.10.2016. Web prodaja
Predavač: Ivica Kruhek, Dijana Kladar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.10.2016. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.10.2016. E mail marketing, izrada newslettera i kako zaobići spam filtere?
Predavač: Miroslav Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.10.2016. SDI alat - Uspješno upravljanje konfliktima i učinkovita komunikacija
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.11.2016. Strateška uloga funkcije ljudskih potencijala – Zašto je važna za organizacijsku strategiju i kako utječe na poslovni rezultat?
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.11.2016. Dokazivanje u parničnom postupku
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.11.2016. Vrhunska tajnica II.
Predavač: Dragana Mladenović, Sanja Gomuzak, Petra Grabušić, Žarko Zečević, Poliklinika Bagatin
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.11.2016. Kako iskoristiti Booking i Airbnb za promociju svoje turističke ponude
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2016. Pregovaranje s teškim osobama
Predavač: Davorka Biondić Vince
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.11.2016. Sprječavanje pranja novca
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb