Mapa znanja

Otvoreni seminari

29.4.2015. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ana Šunjić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.4.2015. Javna nabava: Kvaliteta provedbe postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj
Predavač: Ines Pavlačić, Saša Čaldarević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.5.2015. Excel u računovodstvu i financijama
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.5.2015. Povreda prava osobnosti - naknada neimovinske i imovinske štete
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2015. Europski parnični i ovršni postupak
Predavač: Jelena Čuveljak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2015. Content marketing - U prvom planu nije proizvod, već korisnik i sadržaj koji njega zanima
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2015. Upravljanje vremenom i produktivnost bez stresa
Predavač: Toni Babić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2015. E mail marketing (newsletter) i Zakon o telekomunikacijama
Predavač: Marina Ljubić Karanović (HAKOM), Mario Pintar (AVALON)
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2015. Zakup medija: Efikasno upravljanje medijskim investicijama
Predavač: Berislav Tomšić, Ante Šalinović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.6.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Online PR i krizno komuniciranje
Predavač: Krešimir Macan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.6.2015. Upravljanje konfliktima i emocije u poslu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2015. Javna nabava: Upravljanje rizicima u javnoj nabavi
Predavač: Mirjana Čusek - Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2015. Pregovori u nabavi
Predavač: Boris Vulić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.7.2015. Pravo i pravne kvake za poduzetnike
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.7.2015. Javna nabava: Praktična primjena Okvirnih sporazuma i središnje javne nabave
Predavač: Branka Filipović, Karmen Meić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.9.2015. Javna nabava: Nabava građevinskih radova s osvrtom na FIDIC pravila
Predavač: Katarina Depope Radman, Mirjana Čusek-Slunjski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.9.2015. Timski rad i uspješno vođenje sastanaka
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

1.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.10.2015. Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Predavač: Danijela Kažović
Mjesto: Split

22.10.2015. Javna nabava: Izrada plana javne nabave i specifičnosti planova za potrebe projekata EU
Predavač: Daniela Banković, Nada Gunjača
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.11.2015. Pisanje ugovora za komercijaliste
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.11.2015. Javni nastup: Komunikacijski umjetnik - primjena glumačkih tehnika u javnom nastupu
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Predavač: Tihomir Hunjak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.11.2015. Sprječavanje pranja novca
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.11.2015. Javna nabava: Nabava usluga provedbom ograničenog postupka javne nabave
Predavač: Saša Mesarić, Katarina Depope Radman
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb