Mapa znanja

Otvoreni seminari

27.3.2019. Digitalni marketing u turizmu
Predavač: Miroslav Varga, Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.3.2019. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.4.2019. Marketing na društvenim mrežama s posebnim naglaskom na oglašavanje na Facebooku i Instagramu
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.4.2019. Učinkovita naplata potraživanja
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.4.2019. Zaštita osobnih podataka i GDPR u turizmu
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.4.2019. Društveno odgovorno poslovanje – Strateško upravljanje organizacijom
Predavač: Mirjana Matešić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.4.2019. Storytelling
Predavač: Sanja Petek Mujačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.4.2019. Digitalni ured - ured budućnosti
Predavač: Žarko Zečević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.4.2019. Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293, 263, 289, 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.4.2019. Obveze trgovaca prema potrošačima, Zakon o elektroničkoj trgovini, Geoblokiranje i GDPR
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Oglašavanje na Instagramu
Predavač: Nina Jocić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.5.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.5.2019. Specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.5.2019. Konferencija Mentalno zdravlje u organizacijama
Predavač: Jasminka Jelčić, Jasminka Sabol Mužinić, Irena Bašić- Štefanić, Tamara Dabić Kempf, Lana Mužinić Marinić, Tanja Prekodravac, Milan Todorović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.5.2019. UX - stvaranje pozitivnog korisničkog iskustva
Predavač: Korana Simonović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.5.2019. Google Analytics
Predavač: Marin Zenić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.5.2019. Analiza prodaje u Excelu
Predavač: Koraljka Haberle
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

31.5.2019. B2B - Vođenje ključnih kupaca
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.6.2019. Služba za korisnike - Call centar
Predavač: Damirka Pongračić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.6.2019. Upravljanje vremenom i osobnom produktivnošću
Predavač: Ljiljana Drenški Cvrtila
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.6.2019. Gospodarenje komunalnim otpadom
Predavač: Aleksandra Čilić, Renata Pavković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.9.2019. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.9.2019. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir, HNB
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.10.2019. Uvod u SEO - kako izgraditi SEO strategiju, povećati organski promet i ostvariti poslovne rezultate?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb