Mapa znanja

Otvoreni seminari

25.9.2014. Timski rad i uspješno vođenje sastanaka
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.9.2014. Porezni nadzor
Predavač: Zdravko Vukšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.10.2014. Društvene mreže u poslovanju
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

2.10.2014. Javni nastup: Komunikacijski umjetnik - primjena glumačkih tehnika u javnom nastupu
Predavač: Jelena Vukmirica Makovičić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.10.2014. Pisanje ugovora za nepravnike - Osnove prava za poduzetnike
Predavač: Larisa Silvija Marić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.10.2014. Virtualna (online) edukacija "Pisano poslovno komuniciranje"
Predavač: Marko Alerić
Mjesto: online

16.10.2014. Poslovne tajnice: Kako uspješno komunicirati sa šefom i zdrava prehrana u uredu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.10.2014. Dnevno trgovanje dionicama na američkoj burzi
Predavač: Mirko Sabljić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.10.2014. Upravljanje stresom i kako se zaštititi od sagorijevanja na poslu
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.10.2014. Sprječavanje pranja novca
Predavač: Ksenija Kramar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.11.2014. Kako uskladiti privatno i poslovno?
Predavač: Ivana Grabar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

20.11.2014. Poslovna tajnica: Kako organizirati ured i upravljati uredskim dokumentima
Predavač: Kristina Brkić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.11.2014. Parnični postupak u praksi - nova organizacija glavne rasprave
Predavač: Ljiljana Matuško Antonić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.12.2014. Kontroling proizvodnje
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb