Gospodarenje komunalnim otpadom

Četvrtak, 13. 06. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: 



Broj sudionika/prijava