poslovne edukacije

Situacijsko vođenje

Ponedjeljak, 08. 06. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava