poslovne edukacije

Javna nabava za ponuditelje - novi EOJN

Utorak, 28. 05. 2024. | 09:3013:00

Dino Prskalo 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

30

Kotizacija

176,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Odredbe o ponudi, ESPD obrazac i novi EOJN RH

Na seminaru će se prolaziti kroz novu platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Svrha seminara Javna nabava za ponuditelje - novi EOJN

Ponuditelji koji žele predati ponudu u postupcima javne nabave trebaju se upoznati sa načinom funkcioniranja Elektroničkog oglasnika javne nabave i pravilima Zakona o javnoj nabavi - ZJN 2016 za pripremu i predaju ponude.

Na seminaru ćete naučiti kako pravno primijeniti odredbe ZJN 2016, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu, sastavljanje i dostavu ponude te prava i obveza ponuditelja u pojedinoj fazi postupka javne nabave.

Seminar daje prikaz popunjavanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) te novine u sustavu pravne zaštite.

Namjena poslovne edukacije o korištenju novog elektroničkog obrasca javne nabave

Seminar je namijenjen svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima), odnosno ponuditeljima i natjecateljima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

Način realizacije seminara novi EOJN

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona i podzakonskih propisa, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Iz programa poslovnog seminara Javna nabava za ponuditelje

Novi Elektronički oglasnik javne nabave (novi EOJN RH)

 • Informacije o novom sustavu
 • Izgled i pregled ključnih funkcionalnosti
 • Registracija korisnika
 • Plan nabave
 • Rad u demo modulu EOJN RH
 • Izrada Dokumentacije o nabavi s prilozima
 • Izrada i predaja ponude
 • Popunjavanje nove forme ESPD obrasca
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Odluka o odabiru / poništenju

PREDAVAČ: Dino Prskalo

dino prskalo

Dino Prskalo

Dino Prskalo se provedbe EU projekata i provedbom postupaka javne nabave uspješno bavi više od 6 godina, uz poseban fokus na poduzetničke projekte. Dosad je uspješno proveo preko 30 projekata, u sklopu različitih izvora EU financiranja. Također, posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona.

Broj sudionika/prijava