poslovne edukacije

Financijski kontroling - analiza poslovanja

Petak, 01. 03. 2024. | 09:0016:00

Jasmina Očko 

Kognosko

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

200,00  (1.506,90 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Financijski kontroling - analiza poslovanja

Popust na rane prijave i uplate do 1.1.2024.

Na seminaru Financijski kontroling - analiza poslovanja upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u financijskom kontrolingu i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri detektiranju pozitivnih i negativnih promjena, te omogućuju promjene u odlučivanju.

Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobrog planiranja i upravljanja poslovnim i financijskim rezultatima poduzeća. Na kraju seminara dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolorskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju.

Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top i srednjim menadžerima, financijskim menadžerima, računovodstvenim menadžerima i svim ostalim zainteresiranim za financijski kontroling.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Iz programa seminara

  • Računovodstveni račun dobiti i gubitka vs kontrolerski iskaz uspjeha
  • Kako ispravno tumačiti iskaz uspjeha po poslovnim jedinicama?
  • Analiza financijskog rezultata po metodi ukupnih troškova i troškova prodane robe
  • Zašto je RUC pitanje svih pitanja?
  • Profitabilnost: EBITDA, EBIT, ROS
  • Razumijevanje pojmova OPEX, CAPEX, doprinos pokriću
  • Razumijevanije i analiza glavnih dijelova bilance
  • Kontrolerski pogled na likvidnost, neto radni kapital, zaduženost, profitabilnost
  • 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena
  • Zadaci i uloga kontrolera u očuvanju financijske kondicije poduzeća

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Jasmina Očko

Jasmina Očko
Kognosko

Jasmina Očko, konzultant i trener za kontroling. Suvlasnik je poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o. (Hrvatska) čija je misija sakupljanje kontrolerskih znanja i najbolje prakse u svijetu, stvaranje vlastitih trendova u kontrolingu, te njihova implementacija u poduzeća sa konačnim ciljem trajne involviranosti kontrolinga u sve sfere gospodarstva – kako u privatni tako i u javni sektor. Nakon 15 godina rada u kontrolingu velikog stranog poduzeća, brojnih edukacija u Njemačkoj i Americi - postaje konzultant za implementaciju kontrolinga i licencirani trener Controller Akademie iz Munchena, vodeće njemačke kontroling akademije. Autor je programa Kontroling škole Kognosko koja ima međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde. Voditeljica je ICV (Internationaler Controller Verein) radne skupine Hrvatska.

Broj sudionika/prijava