Financijski kontroling - analiza poslovanja

Četvrtak, 16. 03. 2023. | 09:0016:00

Jasmina Očko 

Kognosko

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

Na seminaru Financijski kontroling - analiza poslovanja upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u financijskom kontrolingu i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri detektiranju pozitivnih i negativnih promjena, te omogućuju promjene u odlučivanju.

Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobrog planiranja i upravljanja poslovnim i financijskim rezultatima poduzeća. Na kraju seminara dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolorskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju.

Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top i srednjim menadžerima, financijskim menadžerima, računovodstvenim menadžerima i svim ostalim zainteresiranim za financijski kontroling.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Iz programa seminara

  • Računovodstveni račun dobiti i gubitka vs kontrolerski iskaz uspjeha
  • Kako ispravno tumačiti iskaz uspjeha po poslovnim jedinicama?
  • Analiza financijskog rezultata po metodi ukupnih troškova i troškova prodane robe
  • Zašto je RUC pitanje svih pitanja?
  • Profitabilnost: EBITDA, EBIT, ROS
  • Razumijevanje pojmova OPEX, CAPEX, doprinos pokriću
  • Razumijevanije i analiza glavnih dijelova bilance
  • Kontrolerski pogled na likvidnost, neto radni kapital, zaduženost, profitabilnost
  • 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena
  • Zadaci i uloga kontrolera u očuvanju financijske kondicije poduzeća

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Jasmina Očko

Jasmina Očko
Kognosko

Mr.sc. Jasmina Očko savjetnica je sa širokim spektrom znanja iz područja kontrolinga, upravljačkog računovodstva, planiranja i poslovnog izvještavanja. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na istom fakultetu, smjer Računovodstvo, revizija, financije, sa temom Model poslovnog odlučivanja u funkciji poboljšanja kvalitete upravljanja poduzećem. Završila Controller Akademie u Münchenu, Njemačka. Posjeduje Certifikat ovlaštenog internog revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Stručno se usavršavala u Americi (Kaplan, AMA – American Management Association – New York City, Los Angeles). Praktično iskustvo stjecala je radeći petnaestak godina kao voditelj kontrolinga velikog poduzeća. Od 2008. godine započinje vlastitu poduzetničku aktivnost, te osniva tvrtku Kognosko kao konzultant za područje kontrolinga. Radila na brojnim projektima implementacije kontroling funkcije u Hrvatskoj i regiji. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea. Koautorica je programa jednogodišnjeg školovanja za stjecanje zvanja Kontroling menadžer Financijsko računovodstveni menadžer koji se izvode pri Poslovnom učilištu Experta. Članica je ICV-a Internationaler Controller Verain - Međunarodne udruge kontrolera i voditeljica radne skupine za Hrvatsku. Predavačica je na brojnim edukacijama i konferencijama.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao

Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala