poslovne edukacije

Ciklus javne nabave od plana do izvršenja

Petak, 31. 03. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava