poslovne edukacije

Business Mind Mapping: Tehnike kreativnosti, koncentracije, pamćenja i asocijativnosti u rješavanju poslovnih problema

Srijeda, 18. 01. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava