poslovne edukacije

Strategija budžetiranja za internet marketing

Četvrtak, 18. 01. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava