poslovne edukacije

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 27. 05. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava