poslovne edukacije

Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju

Četvrtak, 23. 02. 2023. | 09:0016:00

Petak24. 02. 2023. | 09:0016:00

Mazars 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

345,08  (2.600,01 kn)

+ PDV

Novi termin odražavanja seminara: 19. i 20.10.2023.

Obračun plaća i naknada plaća te sveukupna pravila oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada smatraju se jednim od najkompleksnijih područja rada u računovodstvu i financijama. Izmjene zakonskih propisa, te redovita priopćenja porezne uprave i tumačenja traže redovito usavršavanje i educiranje u ovom području.

Kako utvrditi i obračunati plaću i naknadu plaće, kao i doprinose i poreze iz plaće, te druge naknade iz radnih odnosa – vrlo je kompleksno i osjetljivo područje. Kako voditi zakonsku evidenciju radnog vremena, koja je dokumentacija potrebna za prijavu radnika te za obračun plaće, kako izračunati razmjerni godišnji odmor? Koja je dokumentacija potrebna o isplati plaće? Što od potrebne dokumentacije treba uručiti djelatniku?

Vođenje kadrovske administracije predstavlja vrlo osjetljivo područje jer nepravilnim rukovanjem, uručivanjem ili pohranom jednog od kadrovskih dokumenata mogu se nanijeti prilične štete poslovanju tvrtke ako dođe do sudskih sporova.

Svrha ovog seminara/radionice je naučiti i osposobiti polaznike za samostalni obračun plaće i naknade plaće kroz praktične primjere, približiti polaznicima problematiku oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada te ih upoznati sa svim specifičnostima vođenja kadrovske administracije. Seminar/radionica nudi širu edukaciju koja kombinira pravila oporezivanja dohotka, praksu vođenja kadrovske administracije te osnove radnog prava čije poznavanje je neophodno kod obračuna plaće i naknade plaće.

Ova edukacija objedinjuje više područja u jednom; računovodstveno procesiranje obračuna plaće, porezni aspekt i tretman oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, pravila vođenja kadrovske administracije te elemente radnog prava čije poznavanje je neophodno kod obračuna plaća i vođenja kadrovske administracije.

Namjena

Seminar je namijenjen referentima i specijalistima za obračun plaće i naknade plaće, voditeljima računovodstva, voditeljima ljudskih potencijala, pravnicima koji se bave radnim pravom, poduzetnicima i vlasnicima poduzeća, direktorima pojedinih odjela i menadžerima te svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u procesima obračunavanja dohotka, vođenja kadrovske administracije te žele naučiti i razumjeti sve procese koji se isprepliću u ovom složenom području.

Način realizacije

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na nastavi, pitanja i odgovori, case study.

Iz programa seminara

 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena; minimalni elementi – praktični primjer
 • Radno vrijeme radnika; nejednaka raspodjela radnog vremena, prekovremeni rad
 • Porezna kartica – osobne olakšice
 • Potrebna dokumentacija radnika za obračun plaće
 • Potrebna dokumentacija kod isplate plaće (platne liste – dostava)
 • Vođenje kadrovske administracije (odluke o godišnjem odmoru, plaćeni dopust, izračun razmjernog godišnjeg odmora, raspored korištenja godišnjeg odmora…) - primjeri
 • Izrada aneksa ugovora o radu, izdavanje potvrda o zaposlenju, potvrde za kredit (primjeri)
 • Obračun plaće – kako čitati platnu listu?
 • GDPR u vođenju kadrovske administracije
 • Bitni elementi ugovora o radu i postupak sklapanja ugovora o radu
 • Potrebna dokumentacija za prijavu novog kandidata na mirovinsko i zdravstveno – rokovi
 • Zapošljavanje umirovljenika – prednosti
 • Stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Utvrđivanje plaće radnika – ostvarivanje prava na plaću
 • Obračun plaće – praktični primjeri
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinosa
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, nagrada za radni rezultat)
 • JOPPD obrazac – praktični primjeri
 • Vježbe obračuna plaća i naknada plaća – pitanja i odgovori
 • Izaslani radnici
 • Primici u naravi

PREDAVAČ: Mazars

Mazars

Vladimir Nol je Direktor odjela Poreznog savjetovanja u sklopu kojeg vodi usluge obračuna plaća i usluge vezane za globalnu mobilnost radnika (u Hrvatskoj i u Srbiji). Vlado ima preko 18 godina iskustva te je jedan od vodećih stručnjaka za pitanja iz područja poreza na dohodak i doprinosa, posebno za pitanja prekograničnih kretanja radnika i povezana porezna i migracijska pitanja. Osim navedenog, tijekom karijere je bio zadužen za mnoge druge projekte reguliranja i optimiziranja poreznog položaja društava i fizičkih osoba te je vodio razne projekte poreznih pregleda i dubinskih snimanja.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao