poslovne edukacije

Prodajne vještine u maloprodaji

Četvrtak, 20. 11. 2014. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava