poslovne edukacije

Prava i obveze vlasnika d.o.o. i d.d, uprave, upravnog i nadzornog odbora

Četvrtak, 12. 04. 2012. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava