Odnosi s klijentima u prodaji - teški klijenti i upravljanje reklamacijama

Četvrtak, 01. 10. 2015. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava