poslovne edukacije

Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora

Srijeda, 10. 02. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava