Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima

Četvrtak, 02. 02. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava