poslovne edukacije

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

Četvrtak, 12. 12. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava