poslovne edukacije

Internet marketing u turizmu

Petak, 16. 12. 2016. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava