poslovne edukacije

Građenje visoko učinkovitih timova i motiviranje postavljanjem izazova

Petak, 03. 03. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava