poslovne edukacije

Aktualnosti radnog prava

Četvrtak, 16. 02. 2012. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava