Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Upravljanje nabavom

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Svaka firma jako pazi na svoje prihode. U današnje vrijeme kada su prihodi smanjeni, potrebno je razviti funkciju nabave kako bi održali ravnotežu u odnosu na profit. Služba nabave u razvijenim firmama doživljava procvat jer je promijenila svoj karakter – od popratnog davatelja usluge postaje ravnopravan i cijenjen generator stvaranja dobiti. Suvremeni pristup procesima nabave objedinjen je pod naslovom World Class Procurement, a na predavanju ćete imati priliku savjetovati se o implementaciji nabavnih tehnika u svojoj firmi. Nabavne strategije i tehnike bit će obrađeni prema raznim strukturama firmi – centralizirana, firma s više filijala i međunarodno prisutna.

Naglasak na interaktivnom tijeku predavanja pruža vam mogućnost dobivanja rješenja koje ćete moći primijeniti već sljedeći radni dan.

Namjena

Direktorima i voditeljima nabave, referentima nabave, kao i svima koji su uključeni u nabavne aktivnosti, a nabava im nije glavna poslovna aktivnost.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:15 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Svjetski pravci razvijanja nabavnih strategija
  • Upravljanje kategorijama (Category Management)
  • World Class Procurement
  • Upravljanje ugovorima (Contract Management)
  • Upravljanje odnosima s dobavljačima
  • e-nabava
  • e-aukcije
  • Outsourcing nabave
  • Izračun ušteda

Predavač

Boris Vulić, dipl. oecc je neovisni konzultant s više od deset godina iskustva u financijskom sektoru na poslovima marketinga, prodaje i nabave (FINA, Erste banka). Vrlo dobro poznaje poslovne procese u bankarskom sektoru te s obzirom na višegodišnje menadžersko iskustvo razumije praktičnu stranu upravljanja ljudima te uvođenja novih procesa i promjena u organizaciju.

Kao voditelj prodaje organizira i vodi treninge osobne prodaje koji uključuju pregovaračke, prezentacijske i komunikacijske vještine, širenja na nova tržišta, izgradnju distributivne mreže te povećanja tržišnog udjela. Dvije je godine bio izvanredni predavač na visokoj školi na kolegiju Unapređenje prodaje. Nositelj je međunarodnog  certifikata SPSM za nabavu World Class Procurement. 

Vrijeme

četvrtak, 10.9.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Upravljanje nabavom
Vrijeme četvrtak, 10.9.2015. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.