Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Upravljanje hibridnim modelom rada

Predavač

Iva Maksimović

Svrha seminara

Hibridni rad je novi konteks koji sa strane HR potiče velik broj pitanja. Neka od tih pitanja su kako kvalitetno upravljati ljudim u hibridnom obliku rada, kako ih kvalitetno onboardati, kako osigurati uključenost i pravednost te kako učinkovito rješiti sva zdravstvena, sigurnosna te općenito pitanja sveopće dobrobiti zaposlenika koji rade hibridno. Osim navedenog hibridni rad postavlja posebne zahtjeve na komunikaciju budući da kombinira više različitih kanala komunikacije.

Tijekom seminara osvijestiti ćemo sve prednosti hibridnog rada za zaposlenike i organizaciju kao i izazove koji mogu imati negative posljedice za zaposlenike i organizaciju ako ih se ne prepoznate te njima pravovremeno i uspješno upravlja. Proći ćemo praktične smjernice koje mogu pomoći voditeljima timova koji rade u hibridnom radno modelu. Također, osvjestit ćemo izazove online komunikacije kao i specifične vještine koje trebamo razviti, a nisu nam potrebne u direktnoj komunikaciji.

Namjena

Seminar je namijenjen osobama koje su na početku svoje HR karijere, onima koji tek žele ući u HR svijet, ali i onima malo iskusnijima koji žele odvojiti vrijeme za sustavno promišljanje o hibridnom radnom modelu.

Način realizacije

Interaktivno predavanje, diskusije, primjeri iz prakse, individualne i grupne vježbe i testovi, studije slučaja, analiza, izvještaji o svjetskim HR praksama

Iz programa seminara

 • Karakteristike i posljdice hibridnog oblika rada na HR prakse
 • Praktične smjernice kako:
  • upravljati hibridnim timovima
  • organizacijskom kulturom u hibridnom obliku rada
  • provoditi recruitment i uvođenje u posao
  • osigurati osjećaj pripadnosti i pravednosti
  • sačuvati zdravlje, sigurnosti i opće dobrobit zaposlenika u hibridnom radnom modelu
 • Praktične smjernice kako voditeljim timova mogu:
  • Zadržati otvorenost, pravednosti i konzistetnost
  • Upravljati svih HR procesima koje organizacija ima
  • Osigurati prijenos znanja, podršku i jasnoću
  • Izgraditi i njegovati kvalitetne međuljudske odnose
  • Poticati razvoj
 • Osvještavanje i uvježbavanje specifičnih komunikacijskih vještina

Predavač

Iva Maksimović je svoj edukativni, savjetodavni i dijagnostički rad započela prije 14 godina kao školski psiholog. U organizacijsku psihologiju ulazi prije 9 godina kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje gdje radi na procesima regrutacije i selekcije, profesionalnog usmjeravanja, edukacije i razvoja. Kao dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevex širi iskustvo rada na procesima regrutacije i selekcije, edukacije i razvoja djelatnika u maloprodajnom okruženju. Kao HR Business konzultant  u firmi Ramiro d.o.o. pet i pol godina je radila na na projektima organizacijskog razvoja te profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika u praktički svim granama privatnog sektora te različitim organizacijama javnog sektora. Iva trenutačno radi kao HR Business Partner u internacionalnoj IT firmi ASEE na organizacijskom razvoju firmi koje su tek akvizirane. Drugim riječima, aktivno radi na upravljanu promjenom, postavljanju organizacijskog dizajna, razvoju organizacijske kulture te razvoju, uvođenju i praćenju svih HR procesa.

Završila je peti stupanj CHRM-a (Certificate In HR Management) pri CIPD-u (Chartered Institute of Personnel and Development), jedne od vodećih svjetskih profesionalnih organizacija za HR i razvoj zaposlenih. Certificirani je HNLP Trener i Coach. Završila je drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a trenutačno pohađa 3 stupanj edukacije za tjelesno orijentiranog psihoterapeuta pri IPD (Integrative Personal Development) centru.

Vrijeme

četvrtak, 22.9.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1300,00 HRK
Za prijave i uplate do 16.8.2022. odobravamo popust i kotizacija iznosi 1.300,00 + PDV, redovna kotizacija je 1.506,90 HRK + PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Upravljanje hibridnim modelom rada
Vrijeme četvrtak, 22.9.2022. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.