Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Otkaz ugovora o radu

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Sklapanje ugovora o radu s radnicima je neminovnost u procesu rada svakog poslodavca, a samim time u jednom određenom trenutku se kao realnost (iz raznih razloga) postavlja i pitanje kako i na koji način se ugovor o radu može otkazati, i to na način da se rizik od sudskog spora svede na minimum i/ili u potpunosti isključi.

Iz perspektive poslodavca, cilj je upoznati se s raznim mogućnostima i pretpostavkama zakonitog otkazivanja ugovora o radu radnika.

Potrebno je osvijestiti da radnik ima pravo na svaku odluku o otkazu ugovora o radu reagirati u krajnjoj liniji pokretanjem sudskog spora i u sporu utužiti kao minimalno potraživanje iznos brutto 1 plaće za cijelo razdoblje od nezakonitog otkaza ugovora o radu do povratka na rad i/ili pak sudskog raskida ugovora o radu.

Upravo iz navedenih razloga, potrebno je da poslodavac navedeni postupak otkazivanja, a sve kako bi se spriječili veliki troškovi u budućnosti ako sudski spor bude okončan u korist radnika, provede uz poduzimanje svih potrebnih pravnih i drugih radnji.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri upoznati poslodavca sa svim najvažnijim odredbama mjerodavnih propisa i relevantnom sudskom praksom, te savjetovati koje konkretne korake je potrebno poduzeti kako bi se postupak otkazivanja u cijelosti proveo u skladu sa zakonom.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega svim poslodavcima bez obzira na broj ukupno zaposlenih radnika.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere iz sudske prakse.

Iz programa seminara

 

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu (prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga):

 • objašnjenje pretpostavki poslovno uvjetovanog otkaza (gospodarski razlozi, uvođenje novih tehnoloških procesa, izmjene sistematizacije, teret dokaza)
 • primjeri iz prakse zakonitog i/ili nezakonitog otkazivanja
 • zabrana zapošljavanja na istim poslovima 6 mjeseci
 • obveze poslodavca prilikom donošenja odluke (kriteriji trajanja radnog odnosa, starosti i obveza uzdržavanja i sl.)

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu (ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti);


Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (ako radnik krši obveze iz radnog odnosa):

 • alkohol na radnom mjestu
 • neuredno izvršavanja radnih zadataka
 • razni primjeri povreda obveza iz radnog odnosa
 • pisano upozorenje, te izuzetak
 • poziv na iznošenje obrane, izuzetak
 • skraćeni otkazni rok

Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu:

 • Obrazloženje nezadovoljavanja na probnom radu
 • Specifičnost otkaznog roka

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (određeni elementi ugovora o radu mogu se mijenjati samo sporazumno, te se kao posljedica izostanka dogovora mora poštovati procedura otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora);


Izvanredni otkaz ugovora o radu:

 • osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa
 • nastup druge osobito važne činjenice
 • pravilnikom propisani razlozi za izvanredno otkazivanje ugovora o radu
 • prekluzivni rok od 15 dana
 • poziv na iznošenje obrane, izuzetak
 • nepostojanje otkaznog roka
 • naknada štete
 • Otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme (presudna ugovorena mogućnost otkazivanja);
 • Neopravdani razlozi za otkaz;
 • Zabrana otkaza;
 • Forma otkaza;
 • Obveza savjetovanja i suodlučivanja sa radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom;
 • Trajanje otkaznog roka, tijek, početak, završetak, različita reguliranost ugovorom, pravilnikom i drugim aktima;
 • Obveza isplate otpremnine, visina, oporezivi/neoporezivi iznos; obveza dostave obračuna otpremnine;
 • Oslobođenje od obveze rada na otkaznom roku;
 • Obveza isplate razmjernog dijela godišnjeg odmora;
 • Obrazloženje otkaza kao jako važan čimbenik u sudskom sporu;
 • Dostava otkaza i odjava radnika;
 • Postupanje po zahtjevu za zaštitu prava i rokovi;
 • Teret dokaza u radnim sporovima;
 • Sudski raskid ugovora o radu;

Predavač

Tatjana Salopek je odvjetnica koja od početka svojeg pravnog puta radi u odvjetništvu gdje se uglavnom bavi područjem građanskog, trgovačkog i radnog prava, uz posebni naglasak na rado pravo. U svakodnevnom radu sudjeluje u izradi ugovora o radu, pravilnika, tumačenja, savjetovanja, uručivanja otkaza, zastupanja u sudskim sporovima i dr.

Vrijeme

četvrtak, 4.11.2021. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Otkaz ugovora o radu
Vrijeme četvrtak, 4.11.2021. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.