Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zaštita privatnosti radnika i aktualnosti kod otkazivanja ugovora o radu kroz prizmu sudske prakse

Predavač

Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Svrha seminara

O tome kada je poslodavac svojim aktivnostima zašao u područje radnikove privatnosti koje je zaštićeno, sudionici radnog odnosa još uvijek nemaju dovoljno saznanja.

Naime, zaštita privatnosti radnika postala je posebno aktualna 2016. kada je donesena odluka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Barbulescu protiv Rumunjske. Nakon godinu dana od prve odluke donesena je druga, i to suprotna onoj prvoj.

Već samo postojanje ovih dviju potpuno suprotnih odluka u razdoblju od godine dana ukazuje da je pitanje zaštite privatnosti jako važno, ali i da pravni okvir i postojeća praksa nisu jednostavni.

I u Republici Hrvatskoj se pitanje zaštite privatnosti radnika, usprkos manjkavom zakonskom okviru, pojavljuje sve češće, kako u odnosu poslodavaca i radnika tako i u sudskim sporovima, a za očekivati je da će se to pitanje sve više i više „provlačiti“ kroz sudske sporove jednako kao što su ova pitanja sve češće u središtu pažnje Europskog suda za ljudska prava.

Zbog toga je potrebno znati kada poslodavac može pratiti pozive i poruke radnika sa službenog mobitela, internet komunikaciju, internet aktivnosti, kada poslodavac smije ugraditi GPS, koristiti biometrijske podataka, postaviti prikriveni i/ili javni video nadzor, koristiti fotografije, angažirati privatne detektive radi utvrđivanja povreda obveza iz radnog odnosa (zloupotrebe bolovanja, kršenja zabrane natjecanja s poslodavcem, krađa...), odnosno potrebno je znati kada poslodavac može informacije koje je prikupio koristiti za donošenje odluka o pravnom položaju radnika i koje su posljedice njegovih postupaka.

Usporedno s razvojem pravne zaštite na području zaštite privatnosti radnika, u hrvatskom pravnom sustavu neprestano se razvija i sudska praksa vezana uz otkazivanje ugovora o radu, a koja je jednim dijelom i pod utjecajem pravnih stavova iz odluka europskih sudova i Ustavnog suda RH.

Posljednje vrijeme posebno su aktualni odgovori na pitanja vezano uz zakonitu primjenu zakonskih i dodatnih kriterija pri izboru radnika kojima će se poslovno uvjetovano otkazati ugovor o radu, otkaz tijekom probnog rada, otkaz ugovora o radu trudnim radnicama, utjecaj pogrešne vrste otkaza na zakonitost otkaza ugovora o radu, dopuštenost jednostrane promjene poslova radnika, dopuštenost privremenog udaljenja radnika iz procesa rada...

Na ovom seminaru bit će govora o svim ovim pitanjima, ali poseban naglasak bit će stavljen na postojeću sudsku praksu kako bi sudionici mogli pronaći odgovore na konkretne situacije i dileme na koje nailaze u svakodnevnom radu.

Razumijevanjem i povezivanjem pravnih stavova o spornim pitanjima sudionici seminara će moći prepoznati kako se treba ili kako se trebalo odlučiti o konkretnom pravu ili obvezi radnika odnosno predvidjeti ishod konkretnog sudskog spora.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji su uključeni u postupak ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. Posebno osobama koje odlučuju o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa kao što su osobe koje po zakonu ovlaštene voditi poslove poslodavca, osobe koje je poslodavac ovlastio da odlučuju o pravima i obvezama radnika, radnici zaposleni u pravnim službama, odvjetnici, članovi radničkih vijeća i sindikalni povjerenici, osobe koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, osobe o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje.

Način realizacije

PPT prezentacija s brojnim primjerima iz sudske prakse, analiza praktičnih primjera, rad u grupama.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Zaštita privatnosti radnika:

 • Kako sve poslodavac može nadzirati radnika?
 • Praćenje poziva i poruka sa službenog mobitela
 • Praćenje internet komunikacije
 • Praćenje internet aktivnosti
 • Ugradnja GPS-a
 • Korištenje biometrijskih podataka
 • Prikriveni i javni video nadzor
 • Korištenje fotografija
 • Angažiranje privatnih detektiva radi utvrđivanja povreda obveza iz radnog odnosa (zloupotrebe bolovanja, kršenja zabrane natjecanja s poslodavcem, krađa...)
 • Povreda privatnosti u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na novu odluku u predmetu Barbulescu
 • Nezakonito pribavljeni dokazi u praksi Ustavnog suda RH i Vrhovnog suda RH

Aktualnosti kod otkazivanja ugovora o radu:

 • Primjena zakonskih i dodatnih kriterija pri izboru radnika kojima će se poslovno uvjetovano otkazati ugovor o radu
 • Otkaz tijekom probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu trudnim radnicama
 • Utjecaj pogrešne vrste otkaza na zakonitost otkaza ugovora o radu
 • Dopuštenost jednostrane promjene poslova radnika
 • Dopuštenost privremenog udaljenja radnika iz procesa rada...

Vrijeme

četvrtak, 20.9.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.