Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zakup medija: Efikasno upravljanje medijskim investicijama

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Komunikacija s krajnjim korisnicima predstavlja najveći izazov tržišno orijentiranih kompanija. Ciljevi interakcije s tržišnim segmentom nisu isključivo prodajne svrhe. Razvoj tehnologije snažno utječe na životne cikluse proizvoda i usluga, ali u jednakoj mjeri I na konzumaciju medija. Svrha seminara je naučiti kako pravilno analizirati stadij u kojime se nalazimo, detektirati alate za ostvarivanje željenih ciljeva te optimalno konvertirati marketinške ciljeve u komunikacijske.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji se bave marketingom direktno ili indirektno, managerima i voditeljima marketinških kampanja, community managerima i onima koji se žele baviti tim poslom, vlasnicima manjih poduzeća i obrta, zaposlenicima u digitalnim marketinškim odjelima.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija istraživačkih metodologija, alata i aplikacija, praktičnih primjera i vježbi.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Ground zero – istraživanje kao baza
 • Who are we?
 • Where are we?
 • Who do we want to reach?
 • Where to reach them?
 • Alati za kontinuirana medijska istraživanja
 • Alati za obradu podataka i optimizaciju rezultata
 • Alati za optimizaciju medijskih strategija
 • Kako odrediti optimalnu investiciju komunikacije, odrediti razine aktivnih tjedana i pritiska po tjednu?
 • Određivanje industrijskog benchmarka, krivulje dosega i pritiska.
 • Određivanje točke diminishing returna
 • Izbjegavanje zamke CPPa nauštrb dosega
 • Definiranje i analiza ciljnog segmenta, navika i medijskog utjecaja
 • Određivanje optimalnog medijskog spleta u skladu s komunikacijskim ciljevima
 • Utjecaj “novih” medija (uspješno praćenje medijskog utjecaja na multiplatformama)
 • Incremental reach - kako ga postaviti, kako doseći optimum kroz razne platforme istih varijabli?
 • Utjecaj sezonalnosti na konzumaciju medija – implikacija na medijski splet
 • Case studies
 • Primjeri uspješnih oglašivačkih kampanja
 • Radionica: “Život jednog medija plana”

Vrijeme

četvrtak, 28.5.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.