Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zakon o zaštiti potrošača

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen.

Razvojem slobodnog tržišta neminovno dolazi i do razvoja instituta prava zaštite potrošača. Ulaskom Republike Hrvatske u EU i preuzimanjem europskih rješenja i pravnih postignuća iz područja zaštite potrošača, situacija se razvijala i dalje se razvija u korist potrošača. U Republici Hrvatskoj donesen je novi Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14) koji ima cilj, zajedno s ostalim propisima u ovome području, unaprijediti sustav zaštite potrošača do razine kakva postoji u starim državama članicama EU. Zaštita potrošača zanimljiva je tema izuzetno širokom krugu ljudi, jer smo svi mi potrošači i svakoga dana može doći do povrede naših zakonom propisanih prava. Poduzetnicima je ova tema zanimljiva jer obrađuje prava koja oni u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga moraju poštivati. Nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Zbog toga je i poduzetnicima i potrošačima najbolje upoznati se s najnovijim pravnim okvirom zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj koji je na snagu stupio 8.4.2014. godine donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14), dok je u preostalom dijelu novi propis stupio na snagu 1.1.2015. godine. Navedeni zakon nije jedini izvor prava koji regulira područje zaštite potrošača. On tek zajedno s ostalim propisima u području zaštite potrošača čini sustav pravila kojih se poduzetnici moraju pridržavati u odnosu s potrošačima svojih roba i/ili usluga. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje određenog poduzetnika i/ili zdravlje potrošača. Sadašnji sustav propisa mogao bi postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača, jer je usklađen s propisima Europske unije, pa bi i to mogao biti dodatni poticaj svima da se detaljnije s njime upoznaju. Svaki poduzetnik koji želi biti uspješan na nacionalnoj i međunarodnoj razini mora načela, standarde i norme zaštite potrošača ugraditi u svoju poslovnu politiku.

Namjena

Seminar je namijenjen trgovcima, davateljima usluga, ali i poduzetnicima kako bi se upoznali sa pravima i obvezama .

Način realizacije

PPT prezentacija, pitanja i odgovori

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
 • Nacionalni nositelji Zaštite potrošača
 • Deset temeljnih načela zaštite potrošača
 • Općenito o sustavu zaštite prava potrošača (propisi koji je reguliraju)
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prava potrošača iz Zakona o obveznim odnosima
 • ISO 26 000 – Društvena odgovornost i dobri poslovni običaji
 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka i program lojalnosti
 • RAPEX - Sustav brzog obavještavanja o štetnom proizvodu
 • Trgovina na daljinu i sklapanje ugovora izvan poslovnih prostora, trgovina putem interneta
 • Zavaravajuće oglašavanje, kodeks oglašavanja i tržišnog komuniciranja
 • Postupak zaštite prava potrošača i nadležna tijela u postupku zaštite potrošača
 • Provođenje inspekcijskog nadzora od strane tržišnog inspektora
 • Prekršajne odredbe
 • Primjeri iz prakse i tematska radionica

Vrijeme

srijeda, 1.7.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.