Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Voditelj ureda s naglaskom na računovodstvenu administraciju

Predavač

Maja Milas

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

U modernom poslovnom okruženju često nailazimo na izazove na koje je potrebno odmah odgovoriti, a upravo je upravljanje dokumentima glavna okosnica uredskih procesa koji Vam mogu pružiti učinkovitost odlučivanja i upravljanja tvrtkom.

Uredsko poslovanje predstavlja rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje kao i sve tehničke postupke na organizaciji dokumenata te pomoćne uredske poslove koji se svode na upis spisa u knjige, razvrstavanje, praćenje ulaznog i izlaznog prometa i konačno njihovo odlaganje.

U dinamičnom poslovnom svijetu u kojem živimo potrebno je imati stručnu osobu koja upravlja uredom, protokom informacija te se moći osloniti na nju i njezinu stručnost. Čest je slučaj da na pozicijama voditelja ureda osobe nemaju dovoljno stručnog znanja iz područja osnova trgovačkog prava te računovodstvene administracije koja je neophodna i predstavlja vitalan dio svake organizacije.

Svrha ovog seminara/radionice je naučiti i osposobiti polaznike za učinkovito vođenje ureda i uredskog poslovanja, upoznati ih s poslovnim dopisima, fakturama, pohranom dokumentacije, ispunjavanjem putnih naloga...

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji su uključeni u vođenje ureda i organizaciju uredskog poslovanja, tajnicama, računovođama i poslovnim administratorima te svim zainteresiranim osobama koje žele naučiti praktične računovodstveno administratorske poslove koji se svakodnevno pojavljuju u uredskom poslovanju.

Način realizacije

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na seminaru, pitanja i odgovori.

Iz programa seminara

 • Propisi i čuvanje dokumenata u uredskom poslovanju
 • Osnove trgovačkog prava – fokus na vrste trgovačkih društva
 • Trgovački ugovori
 • Računovodstveni izvještaji – bilanca, račun dobiti i gubitka i dr.
 • Knjigovodstvene i poslovne isprave – URA, IRA, izvodi i dr.
 • Putni nalozi – ispunjavanje na praktičnim primjerima
 • Loko vožnja
 • Ugovori o djelu, autorski ugovori
 • Ispunjavanje i plaćanje računa za studentski servis
 • Komunikacija s knjigovodstvenim servisom – rokovi i način dostave podataka
 • Vođenje evidencije radnog vremena
 • Upravljanje sustavom vođenja uredskih registara
 • On line pohrane dokumenata
 • GDPR u uredskom poslovanju

Vrijeme

četvrtak, 1.9.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)