Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioritiziranja i delegiranja

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Upravljanje vremenom obično započinje postavljanjem ciljeva. Ciljevi se postavljaju za potrebe projekta, akcijskog plana ili postavljanja određenih specifičnih zadataka. U tu svrhu, a na temelju hitnosti i važnosti, planiraju se potrebne aktivnosti, određuju prioriteti i rokovi izvršenja. Ovaj proces rezultira izradom plana s popisom zadataka ili kalendarom aktivnosti.

Najčešća prepreka dobroj organizaciji vremena su rutinski i ponavljajući zadaci koji ne ostavljaju dovoljno vremena za rad na zadacima koji pridonose postizanju važnih ciljeva.

Kako bi što učinkovitije upravljali dragocjenim vremenom, cijeli proces treba biti podržan setom vještina koje uključuju osobnu motivaciju, vještine delegiranja, organizacijske alate i krizni menadžment, a koje ćete steći sudjelovanjem na ovoj radionici.

Po završetku ove radionice, sudionici će:

Efikasnije i produktivnije planirati svakodnevne aktivnosti i postavljati prioritete

Brzo i jednostavno prevladati odugovlačenje u obavljanju zadataka

Efikasno i brzo rješavati krizne situacije

Organizirati radni prostor i radno vrijeme s ciljem boljeg korištenja vremena

Efikasnije delegirati zadatke

Koristiti rituale za maksimiziranje vremena

Prikladnije i učinkovitije planirati sastanke

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, vlasnicima malih i srednjih tvrtki, te svima koji žele osobnu učinkovitost i odnose s drugima podići na višu razinu.

Način realizacije

Trening je interaktivan te se provodi manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom radi se praktično na konkretnim i aktualnim primjerima iz prakse, kroz radionice te popunjavanje upitnika i obrazaca, a koje naknadno mogu primijeniti u svakodnevnom radu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kako izgleda Vaš posao?

 • Time Management Quiz

Strateški ili reaktivni pristup?

 • Od reaktivnog do proaktivnog vođenja

Totalna i neopterećena organiziranost – Kako?

 • RAFT (Refer, Act, File or Toss) / Delegirati, Učiniti sam/a, Arhivirati, Odbaciti

Izvori stresa i preopterećenosti

 • Istražimo vlastite izvore stresa - Samoprocjena ISHOD: osvijestiti vlastite okidače stresa te pronaći pozitivne odgovore na stres

Mentalni procesi u odlučivanju

 • Četiri faze mentalnog procesa donošenja odluka

Donošenje odluka i postavljanje ciljeva

 • 3 P (Positive, Personal, Possible) / Pozitivan, Osobni, Moguć cilj
 • The SMART Way (Specific, Mesurable, Achievable, Relevant, Timed) / Specifičan, Mjerljiv, Dosežan, Relevantan, Vremenski određen cilj
 • Prioritiziranje ciljeva
 • Vizualizacija

Osobna organizacija

 • Sakupljanje, Procesuiranje, Organiziranje, Rad
 • Izradite svoj dnevnik produktivnosti
 • Staklenka: kamenje, šljunak, pijesak i voda
 • Chunk, Block and Tackle / Podijeli, Fragmentiraj i Riješi /
 • Ready, Fire, Aim!

Određivanje prioriteta

 • Paretovo pravilo 80/20
 • Matrica:  Hitno / Važno
 • Budite asertivni

Organizacija radnog vremena

 • Riješite se nepotrebnog!
 • Upravljanje radnim vremenom
 • Dnevno planiranje aktivnosti

Krizni menadžment

 • Kada dođe oluja!
 • Izrada plana
 • Izvršenje plana
 • Naučene lekcije

Kako savladati odgađanje

 • Zašto odgađamo stvari?
 • 9 načina da prevladamo odgađanje
 • Eat that FROG!

Alati za osobnu organizaciju

 • Učinite delegiranje jednostavnim

Upravljanje sastancima

 • Je li sastanak neophodan?
 • Upotreba PAT pristupa (Purpose, Agenda, Timeframe) / Svrha, Agenda, Vremenski okvir
 • Izrada agende
 • Praćenje Uvjerite se da je sastanak vrijedan truda

Kradljivci vremena

 • Telefonski pozivi, kolege koji „upadaju“, sastanci, krizni menadžment, nepostojanje ciljeva, prioriteta ili dnevnog plana, zatrpani stol, osobna neorganiziranost, neefikasno delegiranje, previše stvari odjednom, nedostatak komunikacije, neadekvatne, netočna, zakašnjela informacija, neodlučnost i odgađanje, nejasna odgovornost i autoritet, nemogućnost reći NE, nedostatak samodiscipline
 • Samoprocjena
 • Izrada plana uštede vremena
 • 10 pravila za uspjeh 

Vrijeme

petak, 24.11.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.