Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje nabavom

Svrha seminara

Sljedeći termin održavanja seminara: 10.9.2015.

Svaka firma jako pazi na svoje prihode. U današnje vrijeme kada su prihodi smanjeni, potrebno je razviti funkciju nabave kako bi održali ravnotežu u odnosu na profit. Služba nabave u razvijenim firmama doživljava procvat jer je promijenila svoj karakter – od popratnog davatelja usluge postaje ravnopravan i cijenjen generator stvaranja dobiti. Suvremeni pristup procesima nabave objedinjen je pod naslovom World Class Procurement, a na predavanju ćete imati priliku savjetovati se o implementaciji nabavnih tehnika u svojoj firmi.  Nabavne strategije i tehnika bit će obrađeni prema raznim strukturama firmi – centralizirana, firma s više filijala i međunarodno prisutna. Naglasak na interaktivnom tijeku predavanja pruža vam mogućnost dobivanja rješenja  koje ćete moći  primijeniti već slijedeći radni dan.

Namjena

Direktorima i voditeljima nabave, referentima nabave, kao i svima koji su uključeni u nabavne aktivnosti, a nabava im nije glavna poslovna aktivost.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza 15 min.)
od 13:00 do 14:00 pauza
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Svjetski pravci razvijanja nabavnih strategija
  • Upravljanje kategorijama (Category Management)
  • World Class Procurement
  • Upravljanje ugovorima (Contract Management)
  • Upravljanje odnosima s dobavljačima
  • e-nabava
  • e-aukcije
  • Outsourcing nabave

Vrijeme

utorak, 26.3.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.