Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje likvidnošću i potraživanjima

Svrha seminara

Pomoći trgovačkim društvima da bolje planiraju i efikasnije upravljaju svojom likvidnošću te potraživanjima. Svrha seminara je također omogućiti smanjenje kreditnog rizika kojem su trgovačka društva izložena tijekom svojeg poslovanja.

Namjena

Seminar je namijenjen svima onima koji su u doticaju s planiranjem i poboljšanjem likvidnosti te s upravljanjem potraživanjima. Onima koji imaju cilj reprogramirati financijske obveze ili procijeniti bonitet kupaca.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

  • Pojam likvidnosti
  • Planiranje likvidnosti
  • Mjerenje likvidnosti
  • Upravljanje likvidnošću
  • Mjere poboljšanja likvidnosti
  • Upravljanje aktivom i pasivom
  • Upravljanje potraživanjima
  • Osiguranje potraživanja
  • Ocjena boniteta klijenata

Vrijeme

srijeda, 28.11.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.