Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje hibridnim modelom rada

Predavač

Iva Maksimović

Svrha seminara

Hibridni rad je novi konteks koji sa strane HR potiče velik broj pitanja. Neka od tih pitanja su kako kvalitetno upravljati ljudima u hibridnom obliku rada, kako ih kvalitetno onboardati, kako osigurati uključenost i pravednost te kako učinkovito riješiti sva zdravstvena, sigurnosna te općenito pitanja sveopće dobrobiti zaposlenika koji rade hibridno. Osim navedenog hibridni rad postavlja posebne zahtjeve na komunikaciju budući da kombinira više različitih kanala komunikacije.

Tijekom seminara osvijestiti ćemo sve prednosti hibridnog rada za zaposlenike i organizaciju kao i izazove koji mogu imati negative posljedice za zaposlenike i organizaciju ako ih se ne prepoznate te njima pravovremeno i uspješno upravljate. Proći ćemo praktične smjernice koje mogu pomoći voditeljima timova koji rade u hibridnom radno modelu. Također, osvijestit ćemo izazove online komunikacije kao i specifične vještine koje trebamo razviti, a nisu nam potrebne u direktnoj komunikaciji.

Namjena

Seminar je namijenjen osobama koje su na početku svoje HR karijere, onima koji tek žele ući u HR svijet, ali i onima malo iskusnijima koji žele odvojiti vrijeme za sustavno promišljanje o hibridnom radnom modelu.

Način realizacije

Interaktivno predavanje, diskusije, primjeri iz prakse, individualne i grupne vježbe i testovi, studije slučaja, analiza, izvještaji o svjetskim HR praksama

Iz programa seminara

 • Karakteristike i posljdice hibridnog oblika rada na HR prakse
 • Praktične smjernice kako:
  • upravljati hibridnim timovima
  • organizacijskom kulturom u hibridnom obliku rada
  • provoditi recruitment i uvođenje u posao
  • osigurati osjećaj pripadnosti i pravednosti
  • sačuvati zdravlje, sigurnosti i opće dobrobit zaposlenika u hibridnom radnom modelu
 • Praktične smjernice kako voditeljim timova mogu:
  • Zadržati otvorenost, pravednosti i konzistetnost
  • Upravljati svih HR procesima koje organizacija ima
  • Osigurati prijenos znanja, podršku i jasnoću
  • Izgraditi i njegovati kvalitetne međuljudske odnose
  • Poticati razvoj
 • Osvještavanje i uvježbavanje specifičnih komunikacijskih vještina

Vrijeme

četvrtak, 22.9.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)