Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Strateška uloga funkcije ljudskih potencijala – Zašto je važna za organizacijsku strategiju i kako utječe na poslovni rezultat?

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Sveobuhvatna funkcija ljudskih potencijala igra važnu ulogu u postizanju strateških ciljeva organizacije te je važno da u potpunosti razumije i podražava smjer u kojem se organizacija kreće. Također treba podržati i druge specifične ciljeve organizacije, a koji proizlaze iz funkcioniranja pojedinih odjela, poput marketinga, prodaje, financija, operativnih i tehnoloških odjela.

U svojoj osnovi, strategija ljudskih potencijala treba pratiti kratkoročne i dugoročne organizacijske ciljeve, na način da osigura:

 • Prave ljude na pravom mjestu
 • Da zaposlenici steknu vještine potrebne za ostvarenje ciljeva
 • Ponašanja i stavove koji su u skladu s organizacijskom kulturom
 • Da se zaposlenici razvijaju u željenom smjeru

Odjel ljudskih potencijala, ili kako ga popularno nazivamo HR (Human Resources), danas zauzima sve važniju ulogu u organizacijama. Sustavnim i promišljenim razvojem ljudskih potencijala, organizacije se fokusiraju na razvijanje organizacijskih sposobnosti i osiguravanje konkurentske prednosti u svrhu ostvarivanja strategijskih ciljeva poslovanja.

Osim čvrstog, dvosmjernog povezivanja s poslovnom strategijom, nužna je visoka unutarnja sukladnost svih funkcija ljudskih potencijala poput pribavljanja i selekcije, procjene uspješnosti i motiviranja, razvoja i obrazovanja i drugih aktivnosti ljudskih potencijala. Ključno  je da uključuju istu strategijsku dimenziju te se međusobno dopunjavaju i potkrepljuju.

Sudionici radionice naučit će sljedeće:

 • Osvijestiti važnost postojanja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima
 • Osvijestiti na koji način je strategijski menadžment ljudskih potencijala povezan s organizacijskom strategijom i koja je njegova uloga u ostvarivanju poslovnog rezultata
 • Prepoznati svoju ulogu i odgovornost u provođenju procesa upravljanja ljudskim potencijalima
 • Razumjeti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima te ih razvijati na način da sve uključuju istu strategijsku dimenziju te se međusobno dopunjavaju i potkrepljuju
 • Identificirati ostale procese koji se temelje na strateškoj usmjerenosti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima

Namjena

Ova radionica namijenjena je svim stručnjacima u upravljanju ljudskim potencijalima, direktorima i članovima uprava kao i menadžerima na svim razinama, pogotovo u organizacijama koje nemaju odjel ljudskih potencijala, a visoko su svjesne važnosti utjecaja razvoja ove funkcije.

Način realizacije

Predavanje s Power Point prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Značajke strategijskog menadžmenta ljudskih potencijala

 • Što je strategijski menadžment upravljanja ljudskim potencijalima?
 • Uloga i odgovornosti stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Strateška vs. administrativna funkcija
 • Interni konzalting – partnerstvo s top i linijskim menadžmentom / Utjecaj na donošenje poslovnih odluka
 • Organizacijska očekivanja od funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (očekivanja menadžmenta i zaposlenika)

Strategija pribavljanja i selekcije

 • Planiranje novih zapošljavanja
 • Analiza radnih mjesta i profiliranje kompetencija u skladu s organizacijskim potrebama
 • Definiranje opisa radnih mjesta
 • Strateška selekcija – Kako među najboljim kandidatima prepoznati one koji su za nas izvrsni?

Strategija učenja i razvoja

 • Strateški razvoj ljudskih potencijala
 • Strategije za stvaranje učeće organizacije
 • Organizacijske i individualne strategije razvoja

Strategija praćenja i procjene učinka

 • Proces praćenja i procjene učinka
 • Upravljanje organizacijskim učinkom
 • Evaluacija procesa praćenja i procjene učinka

Strategija motivacije i nagrađivanja

 • Važnost motivacije i nagrađivanja
 • Razvoj strategije motivacije i nagrađivanja
 • Učinkovite strategije nagrađivanja
 • Uloga linijskih menadžera

Izgradnja visokoučinkovitih timova

 • Kako izgraditi i voditi visokoučinkovite timove?
 • Uloga voditelja visokoučinkovitih timova
 • Razvoj timske učinkovitosti 

Vrijeme

četvrtak, 3.11.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U kotizaciju nije uključen PDV. Za sve sudionike seminara osigurana je hrana, piće, radni materijali i uvjerenje.