Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Situacijsko vođenje - odabir stila vođenja ovisno o razvojnoj fazi djelatnika

Predavač

Gordana Tačković

Svrha seminara

Voditelj ste tima/odjela i samim time što ste voditelj, trebali biste biti odgovorni za razvoj kapaciteta vaših zaposlenika, odnosno njihovo vođenje, ali i ostvarenje rezultata postavljenih pred svoj tim.

No, primijetili ste da u timu imate, što je i razumljivo, sasvim različite zaposlenike? Na stranu njihove različite osobnosti, ali vjerojatno ste primijetili da se razlikuju prvenstveno gledajući njihove kompetencije (znanje i vještine) te motivaciju u obavljanju nekog zadatka? Primjerice, neki od njih su tek nedavno došli u tim pa su još vrlo entuzijastični i motivirani, ali nemaju još uvijek sve potrebne kompetencije, dok su neki drugi već duže vremena u timu i imaju potrebne kompetencije, ali im motivacija nije na baš nekom zavidnom nivou...To je sasvim predvidiv i prirodan put u razvojnoj fazi svakog pojedinog djelatnika koji treba uvažavati, a pred vas kao voditelja postavlja zahtjev da budete dobar dijagnostičar koji zna osjetiti i cijeniti razlike među ljudima i situacijama.

Također, kao voditelj biste trebali biti i prilagodljivi, tj. imati sposobnost prilagoditi svoj stil vođenja prema svakom od članova tima ponaosob, pronaći neki ”zajednički jezik” kako biste im mogli komunicirati njihove zadatke te se pobrinuti da u konačnici i ostvare zadane ciljeve/rezultate. Nekim zaposlenicima potrebno je dati podosta direktivne, jasne i konkretne upute kako nešto obaviti, drugima je potrebno mnogo motivacije i podrške, trećima zadatak možete samo mirno delegirati i oni će ga obaviti sami... Ali, i sami ste primijetili da nije uvijek uputno identičnim stilom vođenja nastupiti prema svim zaposlenicima jer kod nekih pogrešan nastup može čak biti i kontraproduktivan.

I, kako onda kao voditelj odlučiti koji ispravan stil vođenja odabrati ovisno o tome s kojim od članova tima razgovarate, ili točnije, ovisno o tome u kojoj je on trenutno razvojnoj fazi, a da postignete željene rezultate? Odgovor na to pitanje će vam pružiti upravo ovaj seminar, prvenstveno kroz model poznat pod nazivom situacijsko vođenje kao izvrstan alat za razvoj i vođenje zaposlenih. Na seminaru ćemo se također baviti izgradnjom kapaciteta vas kao voditelja da se počnete baviti ljudima i procesima, da kao voditelji počnete uočavati kako se iza nastanka “slučajnih” događaja kriju procesi i/ili ljudi sa svojim sposobnostima te vas pomaknuti od reagiranja na događaje i “gašenja požara” na sagledavanje i upravljanje procesima i ljudima unutar tih procesa.

Na seminaru ćemo raditi na konkretnim praktičnim primjerima iz vašeg vlastitog tima te ćete nakon njega moći: utjecati na željene rezultate svojih djelatnika kroz efikasan rad na njihovom razvoju i razvoju procesa; razumjeti da postoje različiti stilovi vođenja i razvoja djelatnika koji zavise o stupnju razvoja pojedinog zaposlenika u pojedinoj vještini/ kompetenciji; strateški sagledati razvojne mogućnosti svog tima i sposobnost istog za ostvarenje rezultata; prepoznati razvojne faze svojih djelatnika u pojedinoj vještini / znanju / kompetenciji; identificirati ključna područja razvoja svakog pojedinog djelatnika (potrebna za ostvarenje rezultata), te ključne faze procesa koje treba unaprijediti; prepoznati stupanj razvoja djelatnika u identificiranom području i odrediti odgovarajuću metodu razvoja ; koristiti u svakodnevnom radu glavne elemente usmjeravajućeg i suportivnog vođenja; preuzeti odgovornost (50:50) za rezultate svog tima.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen: (novoimenovanim) voditeljima/direktorima timova/odjela/službi/procesa, postojećim voditeljima timova/odjela koji bi htjeli efikasnije voditi svoj tim i dodatno razviti svoje voditeljske kompetencije, svima koji upravljaju drugima, koji su postali odgovorni za cjelinu, zaposlene i proces, voditeljima HR-a, edukacija i internim trenerima.

Način realizacije

Predaktivnost (”Razvoj kapaciteta mog tima” prema obrascu koji se polaznicima dostavlja nakon prijave za seminar); diskusija; rad na konkretnim praktičnim slučajevima i primjerima iz radne svakodnevice i timova polaznika; izrada individualnih akcijskih planova za pojedine članove tima polaznika; PPT.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Utjecaj razvijenosti znanja i vještina na rezultate tima
  • model planiranja rezultata tima
 • Model situacijskog vođenja
  • 2 osnovna stila rada s ljudima: usmjeravanje i podrška
  • direktivno vodstvo, mentoring, coaching, delegiranje
  • procjena vlastitog stila vođenja
 • Prepoznavanje razvojnih faza djelatnika
 • Identifikacija ključnih područja razvoja i stupnja razvoja
 • Identifikacija ključnih dijelova procesa za unapređenje
 • Definiranje metoda i plana razvoja djelatnika
 • Ključni elementi usmjeravajućeg i suportivnog vođenja
 • Izrada akcijskog plana za razvoj pojedinih članova tima

Vrijeme

četvrtak, 9.3.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.