Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

SDI alat - Uspješno upravljanje konfliktima i učinkovita komunikacija

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

SDI je jedan od svjetskih alata za individualno i grupno profiliranje. Ono što ga čini drugačijim je to što promatra motivaciju koja se nalazi iza postupaka ljudi. Za razliku od drugih alata, brz je, zabavan i primjenjiv za sve osobe u organizacijama. Točan je i daje rezultate! Tijekom 40 godina, SDI je oblikovao bolja radna mjesta za ljude diljem svijeta, transformirajući odnose u cilju poboljšanja rezultata. SDI ljudima pomaže da cijene različitosti, učinkovitije komuniciraju te da produktivnije upravljaju konfliktima.

SDI ne promatra samo naša ponašanja nego ide korak dalje i prepoznaje motivaciju, odnosno ono što pokreće ponašanje. Na taj način nam odgovara na pitanje – Zašto se osobe ponašaju na određeni način?

SDI nam donosi praktična i direktna rješenja kako da:
  • Poboljšamo timski rad i umanjimo silos efekt
  • Razvijemo vođe
  • Podržimo upravljanje promjenama
  • Povećamo prodaju
  • Unaprijedimo podršku korisnicima
  • Osnažimo odnose
  • Upravljamo konfliktom

Snaga ovog alata leži u:

  • Ostvarivanju željenih rezultata
  • Jednostavnijoj komunikaciji i izgradnji odnosa
  • Smislenom uvidu u razloge zbog kojih dolazi do konflikata

SDI® se fokusira na:

MOTIVACIJU I PONAŠANJE

Nije važno samo što radite, nego i zašto to radite. Za razliku od nekih drugih alata, SDI nudi mogućnost razumijevanja „skrivenih“ razloga ponašanja drugih ljudi, i to koristeći jednostavan sistem boja. Pomoću SDI alata, možete dobiti autentično, temeljito i suvislo razumijevanje motivacije koja pokreće ponašanja ljudi u vašoj okolini. Ova spoznaja nam pomaže da idemo korak dalje u unaprjeđenju interpersonalnih odnosa, te aktivno radimo na tome da se ljudi u našem okruženju osjećaju priznato i prihvaćeno.

PREVENCIJU I UPRAVLJANJE KONFLIKTOM

Pored razumijevanja motivacije u situacijama kada se osjećamo dobro, uz SDI može dokučiti i zašto kod svakog od nas dolazi do promjene u ponašanju kada se osjećamo ugroženi, napadnuti ili neshvaćeni. SDI nam pomaže prepoznati potencijalni konflikt te odabrati ponašanje koje će u takvoj situaciji biti produktivno. Na taj način dugoročno gradimo djelotvorne odnose s ljudima u našem okruženju.

RAZUMIJEVANJE DRUGIH

SDI je alat koji potiče razumijevanje, diskusiju i dijalog, te aktivno uključuje sve sudionike u iznošenje svog stajališta i viđenja motivacije i/ili ponašanja. Ovakav pristup povezuje ljude, te na pozitivan način tumači različitosti i drugačije vrijednosti svakog od nas. SDI ima nedvojbeno pozitivan utjecaj na poboljšanje timskog rada unutar organizacije, poticanje pozitivne organizacijske klime te kontinuirano razvijanje učinkovitih odnosa.

Namjena

Ako radite s ljudima, razvijate druge ili želite promjenu načina funkcioniranja u odnosima s drugima – odgovor je Da. S aspekta organizacije SDI će vam koristiti ako prepoznate potrebu za poboljšanjem timskog rada, kvalitetnijom suradnjom između odjela, te usmjeravanjem potencijala u svrhu postizanja organizacijskih ciljeva. Ako ste menadžer, otkrijte nove načine razumijevanja i vođenja vašeg tima, prevencije i upravljanja konfliktom te spoznajte svoje snage i pretjerane snage, te kako ih iskoristiti za postizanje željenih rezultata u skladu s organizacijskim ciljevima i strategijom. Ako ste trener i/ili konzultant, upoznajte se s korisnim setom alata za koji ćete pronaći širok spektar primjene u radu s klijentima, razlikujte se od drugih i pružite svojim klijentima jednostavniji način za poboljšanje međuljudskih odnosa i upravljanje konfliktima.

Način realizacije

Prije same radionice, popunjava se SDI upitnik. Putem SDI® upitnika dobivamo jasan uvid u našu motivaciju, što nas pokreće u životu i zašto se ponašamo na način na koji se ponašamo. Također nam daje uvid u motivacije ljudi oko nas i pomaže da razumijemo različitosti, te pronađemo način da učinkovitije komuniciramo. Radionica je interaktivna te se provodi manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom radi se praktično na konkretnim primjerima kroz vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Vrijeme

četvrtak, 27.10.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Za sve sudionike seminara osigurana je hrana, piće, radni materijali i uvjerenje.