Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Razvoj menadžera: Vještine vođenja i upravljanja ljudima

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima i rukovoditeljima.

Način realizacije

Grupni rad, individualni rad, mini predavanja, vježbe, upitnici za procjenu i dijagnostiku, role-play. Program sadržava 4 dvodnevna modula. Ako niste zadovoljni uslugom izvršit ćemo Vam povrat novca.

Iz programa seminara

1. modul: Razvoj rukovoditeljskog identiteta i intrapersonalne vještine, 27. i 28.9.2018.

Cijena modula: 3.000,00 HRK + PDV

Sadržaj treninga:

  • Područja rukovoditeljske odgovornosti
  • Što čini učinkovitog voditelja i učinkovito vodstvo?
  • Građenje osobnog integriteta, autoriteta i poštovanja drugih
  • Osobni stil vođenja i situacijsko rukovođenje
  • Emocionalna inteligencija u vođenju ljudi
  • Važnost i potreba za osobnih razvojem u funkciji uspješnog vođenja ljudi

Ciljevi treninga:

  • Osvijestiti značenje i odgovornost rukovoditeljske funkcije
  • Definirati nadležnosti i odgovornosti funkcije rukovoditelja
  • Osvijestiti i prepoznati faktore osobnosti koji su temelj učinkovitog vođenja ljudi
  • Ukazati na čimbenike osobnog integriteta i autoriteta
  • Razviti ponašanja i komunikaciju kojom se stječe poštovanje drugih ljudi
  • Identificirati vlastiti stil vođenja ljudi
  • Naučiti prilagoditi stil vođenja potrebama trenutne situacije i osobnosti podređenih
  • Osvijestiti važnost emocionalne inteligencije u vođenju ljudi
  • Osvijestiti važnost osobnog razvoja za vođenje ljudi
  • Ukazati na mogućnosti i moguće smjernice za osobni razvoj

2. modul: Alati i vještine rukovođenja, 11. i 12.10.2018. 

Cijena modula: 3.000,00 HRK + PDV

Sadržaj treninga

  • Poznavanje i procjena svojih djelatnika
  • Radna motivacija i motivacijski alati
  • Vještina utjecaja na ljude

Ciljevi treninga: 

  • Usvojiti temeljne metode procjene ljudi u svrhu njihovog razvoja i poboljšanja učinka
  • Ukazati na subjektivnost i moguće pogreške u procjeni
  • Razumjeti faktore radne motivacije
  • Procijeniti vlastitu i motivaciju svojih zaposlenika
  • Usvojiti nematerijalne motivacijske alate
  • Osvijestiti vlastite vještine utjecaja na druge i steći uvid na različite načine i mogućnosti utjecaja

3. modul: Efikasna komunikacija i interpersonalne vještine, 25. i 26.10.2018.

Cijena modula: 3.000,00 HRK + PDV

Sadržaj treninga: 

  • Vještine efikasne komunikacije
  • Rješavanje konflikata i teških situacija
  • Dinamika timskih i međuljudskih odnosa u organizaciji
  • Timske disfunkcije - dijagnostika i prevladavanje

Ciljevi treninga:

  • Usvojiti vještinu efikasne komunikacije s kolegama i podređenima - autentična komunikacija
  • Ukazati na specifičnosti komunikacije s nadređenim osobama
  • Usvojiti i uvježbati komunikaciju u konfliktnim i emocionalno zahtjevnim situacijama
  • Razumjeti dinamiku i zakonitost rada u timu
  • Razumjeti specifičnost vođenja tima
  • Usvojiti vještinu vođenja tima
  • Usvojiti vještinu dijagnosticiranja i prevladavanja timskih disfunkcija

4. modul: Metode i alati razvoja zaposlenika, 15. i 16.11.2018. 

Cijena modula: 3.000,00 HRK + PDV

Sadržaj treninga:

  • Praćenje rada zaposlenika i povratna informacija o radu
  • Razgovor o lošem radnom učinku
  • Uspješno delegiranje i razvoj ljudi
  • Rukovoditelj kao mentor
  • Izrada razvojnih planova za sebe i podređene

Ciljevi treninga:

  • Osvijestiti potrebu praćenja rada radnika
  • Usvojiti metode praćenja rada radnika
  • Usvojiti metodologiju davanja povratne informacije kao temeljnog rukovoditeljskog alata
  • Uvježbati način vođenja teških razgovora i razgovora o nezadovoljavajućem radnom učinku
  • Naučiti uspješno delegirati
  • Razviti bazične mentorske vještine
  • Osvijestiti svrhu i razviti vještinu izrade razvojnih planova za sebe i podređene

Vrijeme

četvrtak i petak, 27. i 28.9, 11. i 12.10, 25. i 26.10, 15. i 16.11.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

8800,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Cijena jednog modula je 3.000,00 HRK + PDV.