Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Prvi put voditelj (4. i 5.11.2021.)

Predavač

Jasenka Gojšić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Rukovoditelj utječe na zaposlenika i njegovu produktivnost. Samo samosvjestan, kompetentan i brižan rukovoditelj može potaknuti ljude da preuzmu punu odgovornost za svoj rad i razvoj, te njegove posljedice. Svrha radionice je potaknuti rukovoditelje na:

 • stalnu brigu o sebi, kako bi vlastitim primjerom pokazali da znaju voditi svoj (profesionalni) život;
 • stvaranje organizacijskog ozračja u kojem pojedinci i timovi ostvaruju svoj najveći potencijal, postižući pri tome organizacijske ciljeve;
 • preuzimanje aktivne uloge i stjecanje vještina rukovođenja u širem organizacijskom okruženju.

U ovoj radionici sve tri grupe rukovodećih kompetencija će biti adresirane: stjecanje i razvoj stručnih rukovodećih kompetencija, razumijevanje uloge rukovoditelja kao posrednika između organizacijskih razina, i ljudskih kompetencija nužnih da bi potencijali u zaposlenicima bili prepoznati, potaknuti na ostvarenje i usmjereni ka postizanju organizacijskih rezultata.

Prihvaćanje rukovodeće uloge događa se u trenu. Naučiti odgovorno obnašati tu ulogu je dugotrajan proces. Gdje god bili na tom razvojnom putu, ova radionica je namijenjena vama. Mi se uvijek možemo iznova kreirati i promijeniti način na koji se nosimo sa svojim ulogama, ako time zadovoljavamo svoju duboku potrebu za autentičnošću.

Rukovođenje je pomagačka uloga. Pomagač, da bi mogao pomoći drugima, sam sebi ne smije stajati na putu. Dobro poznavanje i vladanje sobom, emocionalna stabilnost, vođenje vlastitog života, preduvjeti su za autentično vođenje drugih ljudi. Vještine upravljanja radom drugih ljudi: planiranje, organiziranje, praćenje izvršenja, nužne su za profesionalno obavljanje te uloge. No, tek stvaranje poticajnih uvjeta drugim ljudima za učinkovit rad, suština je rukovođenja.

Namjena

Radionica je namijenjena za nove rukovoditelje, i one koji se u toj ulozi uvijek osjećaju kao novi.

Način realizacije

Prezentacija “što” rukovoditelj radi, s naglaskom na “kako” i otvaranje polja mogućnosti odabira načina djelovanja. Otkrivanje vlastitih preferenci (tipovi ličnosti, načini vođenja, sidra u karijeri), razumijevanje različitosti među ljudima, učenje različitih vrsta komunikacija ovisno o situaciji. Radionica se bazira na načelu konstruktivizma i transformacijskog učenja. Temeljeno na predstavljanju dosadašnjeg iskustva i aktualnih izazova, polaznici će utjecati na točku balansa između prezentacije kompetencija i kreiranja željenih promjena u svome radu. Fokus radionice je na stvaranju slike željene budućnosti ili stanja, a ne na rješavanju problema. Metodički pristup se bazira na pozitivnoj psihologiji, participativnom vođenju, kreiranju vizije željene budućnosti i afirmativnom propitivanju. Poticat će se razvoj povjerenja i međusobne podrške između sudionika.

Iz programa seminara

I. Organizacijska razina i razina radne jedinice

 • Strateška i operativna razina rukovođenja
 • Tradicionalni poslovi rukovoditelja: planiranje, organiziranje, nadziranje i kontroliranje
 • Tri grupe kompetencija: (1) industrijska i funkcijska, (2) organizacijska i (3) ljudska
 • Stilovi rukovođenja
 • Vođenje i rukovođenje radnom jedinicom
 • Komunikacija prilagođena situaciji i sudionicima
 • Povratna informacija kao alat za kontinuirano usmjeravanje
 • Stvaranje pozitivnog radnog ozračja

II. Osobna razina i integracija

 • Osobni razvoj rukovoditelja kao preduvjet razvoja suradnika i organizacije
 • Rukovoditelj kao model
 • Mentorske vještine rukovoditelja
 • Razvoj karijere
 • Povratak u realitet: kako primijeniti naučeno - akcijski plan
 • Rješavanje konkretnih praktičnih situacija
 • Plan razvoja voditeljskih kompetencija

Vrijeme

četvrtak i petak, 4. i 5.11.2021.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.