Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Primjena Lean metodologije u tvrtkama (nabava, prodaja, financije, proizvodnja)

Predavač

Ana Domitrović

Svrha seminara

Lean metodologija (engl. vitak, vitko poduzeće)  je prepoznata kao metoda upravljanja i vođenja poduzeća na način da se analiziraju procesi u poslovanju i putem lean alata pronalaze nova rješenja u poslovanju, dok se u proizvodnji ostvaruju uštede i unaprjeđenje proizvodnje. U fokusu lean-a jesu zaposlenici, procesi, proizvodi, usluge i tok informacija. Primjenom tek nekoliko osnovnih lean alata (5S, mapiranje toka vrijednosti, vizualni management, 7 + 1 vrsta otpada, kaizen) postižu se značajne promjene u poduzeću: smanjenje dokumentacije i birokracije, poboljšanje načina unosa podataka i suradnje sa drugim odjelima, smanjenje potrebnog vremena za izvršenje određenog posla, povećanje točnosti dokumenata, eliminiranje zastoja radi nedostatka informacija, praćenje tržišta i pronalaženje novih načina pristupa kupcima, bolja kontrola kreditnih limita i naplate potraživanja od kupaca, projektni prioriteti, usmjeravanje prema on line i seamless flow rješenjima, analizom zaliha se smanjuje razina zaliha, uvode minimalne i maksimalne količine narudžbe, sigurnosna razina zaliha, kanban sustav naručivanja, sustav standardnih dobavljača i sl. Implementacija lean-a se sufinancira iz EU fondova i lokalnih potpora.

Namjena

Primjenom osnovnih i naprednih lean alata u poduzeću se unaprijeđuju procesi i povećava efikasnost, brzina odgovora kupcima, rast prihoda i dobiti, poboljšava naplata potraživanja, produljuju rokovi plaćanja dobavljačima, smanjuju zalihe sirovina materijala i gotovih proizvoda, povećava koeficijent obrtaja zaliha i brojni drugi pozitivni efekti na novčani tok. Mapiranjem procesa u poduzeću uočavamo što i kako radimo te izrađujemo mapu trenutnog stanja, budućeg stanja i idealnog stanja za određeni proces, odjel ili zaposlenika. Primjenom 5S načela uvodimo standardizirana radna mjesta, bolje označavanje dokumenata, mjesta za dokumente, radne upute i sl. Primjenom trećeg glavnog alata (Kaizen) u poduzeću se postiže klima kontinuiranih promjena. Naglasak se stavlja na zaposlenike jer su oni nositelji kontinuiranih promjena, a samim time način kako što efikasnije organizirati prodaju, nabavu i financije.

Način realizacije

Implementacija lean-a započinje edukacijom vodećih zaposlenika (voditelji odjela, voditelji sektora, zaposlenici na vodećim mjestima) te se dogovaraju ciljevi implementacije (npr. smanjenje troškova, rast prihoda i dobiti, praćenje novih projekata na tržištu, uklanjanje uskih grla, smanjenje birokracije, organizacija nabave). Sljedeći koraci su edukacija zaposlenika koji će direktno provoditi lean (zaposlenici u pojedinim odjelima, radne skupine) i suradnja prilikom izrade lean dokumenata.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Lean management

 • Koristi od implementacije lean-a
 • Osnovni principi lean-a
 • Osnovni lean alati

II. 7 + 1 vrsta otpada i vizualni management

 • Vježba: identifikacija 7+1 vrsta otpada u vlastitom poduzeću
 • Analiza i diskusija
 • Vizualni management

III. 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain)

 • Vježba: 5S igra sa brojevima
 • 5S principi
 • 5S u uredima (prodaja, nabava, financije)
 • Kaizen

IV. Mapiranje toka vrijednosti (Value Stream Mapping)

 • Osnovni principi
 • Vježba: Igra sa avionima
 • Mapiranje procesa na primjeru igre sa avionima (trenutno stanje/buduće stanje/idealno stanje)
 • Kanban sustav

Vrijeme

četvrtak, 9.2.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.