Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Prijava i provedba projekata istraživanja i razvoja sufinanciranih iz fondova EU

Predavač

Maria Vlaho, dipl.iur, Ana - Marija Klarić, dipl.iur.

Svrha seminara

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura, od čega je 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike. Kohezijska politika podupire veliki broj projekata širom Europe koji dobivaju sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a), Europskog socijalnog fonda (ESF-a) te Kohezijskog fonda. Cilj gospodarske i socijalne kohezije je, između ostalog, smanjenje razlika među regijama i zaostalosti zapostavljenih regija.

Korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 regulirano je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske Komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (dalje: Sporazum o partnerstvu) usvojenom od strane Europske Komisije 30. listopada 2014. godine. Opći cilj Sporazuma o partnerstvu je pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Prvi tematski cilj Sporazuma o partnerstvu je jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, što je ujedno i jedan od ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Iako će biti govora općenito o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije, naglasak seminara je na prijavi i provedbi projekata istraživanja i razvoja, koja je, zbog njihove specifičnosti, u pravilu kompleksnija od provedbe projekata koji nemaju takvu komponentu. Svrha seminara je upoznati korisnike s osnovnim zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni prilikom prijave projekata istraživanja i razvoja, kao i pravima i obvezama korisnika (i eventualno njihovih partnera) prilikom provedbe projekata. U okviru seminara obradit će se osnovna pravila trenutno aktualnog, trajno otvorenog poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (dalje; Poziv IRI), što znači da je seminar namijenjen, između ostalog, svim onima koji su zainteresirani za prijavu projekta u okviru predmetnog poziva, kao i onima koji već provede prijavljene projekte.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je naučiti kako izbjeći teškoće s kojima se u praksi susreću korisnici projekata istraživanja i razvoja.

Namjena

Seminar je namijenjen svim polaznicima koji žele nešto više znati o postupku prijave i/ili provedbi projekata istraživanja i razvoja sufinanciranih iz ESI fondova Europske unije, kao i onima koji za prijavitelja ili partnera provode takve projekte.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

I. Projekti sufinancirani sredstvima EU

 • Što su bespovratna sredstva?
 • Tijek prijave i provedbe projekta
 • Aktualni natječaji i natječaji u najavi

II. Poziv IRI

 • Tko su prihvatljivi prijavitelji i partneri?
 • Prihvatljivost projekta i projektnih aktivnosti
 • Postupak dodjele sredstava
 • Odluka o sufinanciranju
 • Značaj državnih potpora

III. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Stranke i predmet ugovora
 • Osnovne obveze korisnika
 • Relevantni rokovi u provedbi projekta

IV. Plaćanja

 • Prihvatljivost izdataka
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava
 • Postupak nadoknade sredstava

V. Nabava za potrebe projekta

 • Primjenjiva pravila
 • Plan nabave i određivanje predmeta nabave
 • Pravila nabave za privatne subjekte (Pravilnik NOJN)
 • Provjera ispravnosti provedenih nabava

VI. Nepravilnosti

 • Što su nepravilnosti?
 • Vrste nepravilnosti
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti i njezine posljedice
 • Primjeri najčešćih nepravilnosti 

Vrijeme

četvrtak, 26.10.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.