Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Prezentacijske i komunikacijske vještine

Svrha seminara

Sve je komunikacija! I kada govorimo i kada ne govorimo komuniciramo. Važno je znati lijepo govoriti, no potrebno je poznavati i pravila komunikacije. Kako govoroti logicno  i kako govoriti lijepo, moguce je naučiti. Riječi prestavljaju samo 7% ukupne komunikacije (istraživanje prof. Merhabiana sa UCLA). Temeljne prepreke uspješnom komuniciranju često su neosvještenost signala koje šaljemo svojim tijelom i tonom glasa, te nespremnost da slušamo druge. Naučite slušati, upravljati svojom neverbanom komunikacijom (tijelo i glas) i postanite uspješan komunikator, te tako ostvarite uspjeh u poslu i  interpersonalnim odnosima. Poslovne ideje i usluge treba znati kvalitetno predstaviti drugima, no jednako tako znati predstaviti i sebe. Kako ovladati strahom od javnog nastupa, ojačati samopouzdanje potrebno za uspješan nastup i steći sigurnost u nastupu, te otkriti i savladati prepreke kod prezentiranja. Kako ostvariti uvjerljivost pri nastupu, ovladati odnosom s publikom uz fleksibilnost i snalaženje u interakciji sa drugima.

Namjena

Svima koji u svom radu komuniciraju sa drugima i čiji rezultati ovise o tome shvaćaju li druge, no i da njih drugi shvate. Svima koji u svom radu trebaju predstavljati sebe, svoj rad i svoje ideje.

Način realizacije

Predavanje, vježbe, igranje uloga

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Sadržaj treninga:

 • Komunikacijski model objašnjava put kretanja informacija od pošiljatelja do primatelja i procese nastajanja ljudskih mentalnih mapa
 • Reprezentacjski sistemi objašnjavaju način korištenja osjetila u komunikaciji otkrivajući razlike među ljudima i određuju tip učenja polaznika
 • Razvijanje osobne sposobnosti usklađivanja sa svim tipovima što povećava razumijevanje prezentacije i usklađeno je sa različitim tipovima učenja publike
 • Osvještavanje udjela riječi, tonaliteta i neverbalnih znakova u prezentaciji (7%,38%,55%)

Kreiranje strukture prezentacije:

 •  Dijelovi prezentacije (prije,tijekom,kraj i nakon prezentacije)
 •  Što obuhvaća svaki dio
 •  Kako  strukturirati prezentaciju (  4-mat sustav prema Davidu Kolbu)
 •  Kako strukturirati sadržaj pošujući karakteristike svakog stila
 •  Kako u ograničenom vremenskom roku obuhvatiti sadržaj i prenijeti željenu poruku
 •  Kako otkloniti otpor publike
 •  Kako postaviti cilj prezentacije
 •  Kako kod slušatelja izazvati spremnost za učenje
 •  Tehnike motivacije polaznika
 •  Tehnike održavanje pažnje kod polaznika
 •  Kako otkloniti otpor polaznika                         

Stanje predavača: 

 • Što je optimalno stanje prezentatora i njegova struktura (samopouzdanje, sigurnost, zanimljivost, izražajnost)
 • Tehnike izgrađivanja i održavanja optimalnog stanja
 • Tipovi poruka koje šaljemo kao komunikatori (prema Virginiji Satir), kako ih koristiti u komunikaciji i prezentaciji
 • Kako odgovarati na pitanja
 • Kako na kraj sa „zahtjevnom“ publikom i klijentima

Vrijeme

utorak, 10.12.2013. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.