Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Poslovno pregovaranje

Predavač

Sanja Varlaj

Svrha seminara

Važna vještina svakoga čovjeka, poslovnog čovjeka i menadžera je vještina pregovaranja. Pregovaramo svaki dan, bili mi toga svijesni ili ne. 

Na seminaru ćemo naučiti o osnovna 4 tipa karaktera, kako funkcioniraju u privatnom i poslovnom životu. Svaki sudionik raditi će svoj test kako bi upoznao svoj „pregovarački“ tip, a nakon toga sliijede konkretne grupne vježbe, i sama prezentacija naučenog kroz pravu simulaciju pregovora u kojoj sudjeluju sami polaznici. U svakom pregovoru jednako su važni sadržaj i način komunikacije, emocije, osobni svjetonazori i percepcija koju svaka strana unosi u pregovore. Zato svi koji sudjeluju u pregovaračkom procesu trebaju ovladati učinkovitim tehnikama, alatima i vještinama kako bi se pripremili za pregovore s drugom stranom i ostvarili najbolji win-win sporazum.

Bitno je osvijestiti i razumijeti što je sve važno za uspješne pregovore jer tek onda možemo naučiti razloge i tehnike, kako komunicirati (pregovarati) sa različitim ljudima. Rijetko biramo vrstu karaktera ljudi s kojima ćemo voditi progovore već trebamo biti spremni i sposobni prilagoditi se svakom tipu i prihvatiti „njegov“ ili „njezin“ način komunikacije i pregovora. Jedino tako bit ćemo dugoročno uspješni te osim „pobjede“ u pregovorima ostaviti dobar dojam, biti etični prema sebi i drugima, a time sretnija i zadovoljnija osoba i profesionalac.

Namjena

Seminar je namijenjen poslovnim ljudima svih nivoa rukovođenja i poslovnog iskustva

Način realizacije

Interaktivno predavanje, diskusije, primjeri iz prakse, individualne i grupne vježbe i testovi, studije slučaja, analiza.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 15:00

Iz programa seminara

I. Osnovni tipovi osobnosti i kako komuniciraju  

  • 4 tipa po Hipokratu

II. Pregovarajmo u bojama

  • Predstavljanje 4 pregovaračka tipa

III. Predstavljanje studija slučaja za svaku grupu i odabir članova grupe za vježbe

  • Priprema i upute za svaku grupu i pojašnjenje zadatka
  • Simulacija pregovora prema zadatku

IV. Završna analiza predavača i polaznika

Vrijeme

četvrtak, 1.7.2021. od 9:00 do 15:00

Mjesto

Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.