Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Poslovne tajnice: NLP komunikacijske vještine, Komunikacija s teškim i agresivnim ljudima, Asertivnost – kako se zauzeti za sebe, a ne ugroziti druge

Svrha seminara

Svrha seminara je naučiti polaznike novim vještinama i tehnikama koje će im omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija na lingvistčkoj razini, služeći se riječima, upravljati vlastitim stanjima s ljutim klijentima i razumijeti ljutnju kao način manipulacije klijenata. NLP je pravac primijenjene psihologije koji se bazira na proučavanju uspješnih pojedinaca i načina na koji su oni postali uspješni. U pristupu je vrlo pragmatičan i konkretan tako da nam donosi čitav niz alata i tehnika koji se s uspjehom koriste u najrazličitijim područjima ljudskog djelovanja počevši od edukacije, sporta i zdravlja sve do primjene u različitim poslovnim situacijama.

Svrha seminara je osvjestiti dinamiku međuljudskih odnosa, s naglaskom na "teškim" klijentima i kolegama te tako polaznicima otvoriti nove horizonte u poslovanju; razvoj vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja kao alata za kvalitetno rješavanje poslovnih situacija u kojima su prisutne snažne emocije, te usvajanje vještina i kreativnosti u "teškim" i emocionalno zahtjevnim situacijama.

Kako se zauzeti za sebe a da pri tome barem ostvarimo svoje pravo da nas čuju, ako već ne i da nas poslušaju? 

Namjena

Seminar je namijenjen poslovnim tajnicama i svima onima koji se žele razvijati i usavršavati.

Način realizacije

Predavanja, diskusije, vježbe, igranje uloga

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I NLP - komunikacijske vještine za tajnice

 • Što je NLP
 • NLP komunikacijski model
 • 4 elementa uspješne komunikacije po NLP receptu
 • Zastupljenost verbalnih i neverbalnih dijelova u svakodnevnoj komunikaciji
 • 3 tipa ljudi u komunikaciji, njihovi stilovi i kako ih prepoznati u prvih 60 sek kontakta

II Komunikacija s teškim i agresivnim ljudima

 • Razlozi zbog čega ljudi postaju teški i agresivni
 • 3 koraka za upravljanje teškim i agresivnim klijentima
 • Riječi i rečenice kojima upravljamo teškim i agresivnim klijentima
 • Stanje uma koje nam pomaže upravljanjem teškim i agresivnim ljudima
 • Pitanja koja nam omogućuju uspješnu komunikaciju

IIIAserivnost - kako se zauzeti za sebe, a ne ugroziti druge

 • Biti asertivan
 • Što je asertivnost
 • Što nas sprečava biti asertivan
 • Kako biti asertivan u svakoj poslovnoj situaciji

Vrijeme

utorak, 22.10.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.